پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

دانلودکارورزی ۳ کنش پژوهی :دبیری الهیات {۴۱۸}            

نوع فایل
ورد قابل ویرایش
تعداد صفحه
60
نویسنده
تاریخ انتشار
۴ مرداد ۱۴۰۱
دسته بندی
تعداد بازدید
14 بازدید
تومان۱۲.۰۰۰٪20 تخفیف
گزارش پایانی کارورزی سه به عنوان کنش پژوهی توسط این جانب در سه فصل تدوین شده است که به شرح زیر می باشد فصل اول به عنوان گام اول کنش پژوهی شامل خصوصیات کارورز  توصیف و تحلیل موقعیت هنرستان حضرت زینب کبری سلام الله علیها و همچنین بیان ایده های کارورز و تعیین اهداف و سوال ها و فرضیه ها و تعریف مفاهیم کلیدی می باشد.فصل دوم:با عنوان گام دوم کنش پژوهی و شامل طراحی های  آموزشی انجام گرفته و در قالب فرم ) ج (و گزارش اجرایی طرح ها که به صورت روایت بیان شده است می باشد.فصل سوم باعنوان گام سوم کنش پژوهی و شامل روایت کارورز از کارورزی و پس از آن کد گذاری و مضمون یابی وتحلیل و تفسیر   می باشد و راه حل ها و راهکارهای  پیشنهادی براساس یافته های حاصل از کارورزی مطرح می شود. کارورزی ۳,نمونه طراحی آموزشی کارورزی ۳,دانلود کارورزی ۳,کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان,دانلود گزارش کارورزی ۳ ,نمونه گزارش کارورزی۳),روایت من از کارورزی (۳,چکیده کارورزی ۳،کارورزی ۳ چیست,نمونه کارورزی۳,کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان,دانلود نمونه کارورزی ۳,گزارش پایانی کارورزی ۳,نمونه فرم ب کارورزی ۳,فایل کارورزی ۳,فرم الف کارورزی۳,فرم کنش پژوهی,نمونه گزارش کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان,کارورزی۳ دانشگاه فرهنگیان,فرم ج دانشگاه فرهنگیان چیست,نمونه گزارش کارورزی۳,چکیده کارورزی ۳,گزارش پایانی کارورزی ۳,کارورزی ۳ چیست,بیانیه من در کارورزی,نمونه گزارش کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان,نمونه طراحی آموزشی کارورزی ۳,فرم ج دانشگاه فرهنگیان چیست,گزارش کارورزی ۳ فایل کارورزی ۳ , کارورزی ۳ چیست,گزارش پایانی کارورزی ۳,  روایت من از کارورزی (۳) کارورزی ۳, کارورزی ۳ تربیت

کارورزی ۳ کنش پژوهی فردی                     

  دبیری الهیات   

طرح های اموزشی  

  پایه تحصیلی :سوم                            موضوع : تداوم رسالت

 پایه تحصیلی :دهم                         موضوع : آینده روشن

 پایه تحصیلی :سوم                            موضوع :معجزه ای از نوع کتاب 

 پایه تحصیلی: سوم متوسطه            موضوع : مرجعیت و ولایت فقیه           

پایه تحصیلی :سوم متوسطه             موضوع: در انتظار طلوع 

پایه تحصیلی :دهم                            موضوع : واقعه ی بزرگ            

 

مختصری از کارورزی ۳: 

درحقیقت می توان هر تجربه ی آموزشی که با شغل ترکیب شود کارورزی نامید و همین ترکیب است که کارورزی را به ابزاری منحصر به فردبرای کنکاش شغلی تبدیل می کند این فرایند از مشاهده ی مسائل فیزیکی و آموزشی و عاطفی آموزشگاه آغاز وبه درس پژوهی ختم می شود در کارورزی سه که در این طرح اجرا شد دانشجو معلم تلاش می کند .

ویژگی های حرفه ای و شخصی خود را واکاوی کند گزارش پایانی کارورزی سه به عنوان کنش پژوهی توسط این جانب در سه فصل تدوین شده است که به شرح زیر می باشد.

فصل اول به عنوان گام اول کنش پژوهی شامل خصوصیات کارورز  توصیف و تحلیل موقعیت هنرستان حضرت زینب کبری سلام الله علیها و همچنین بیان ایده های کارورز و تعیین اهداف و سوال ها و فرضیه ها و تعریف مفاهیم کلیدی می باشد.

فصل دوم:با عنوان گام دوم کنش پژوهی و شامل طراحی های  آموزشی انجام گرفته و در قالب فرم ) ج (و گزارش اجرایی طرح ها که به صورت روایت بیان شده است می باشد.

فصل سوم باعنوان گام سوم کنش پژوهی و شامل روایت کارورز از کارورزی و پس از آن کد گذاری و مضمون یابی وتحلیل و تفسیر   می باشد و راه حل ها و راهکارهای  پیشنهادی براساس یافته های حاصل از کارورزی مطرح می شود.

اهمیت کارورزی از نظرمن به عنوان یک دانشجوی کارورز:به نظر من کارورزی تاثیر به سزایی در ارتقای کیفیت کاری من در آینده به عنوان معلم دارد کارورزی باعث می شود.

تا فرد در جریان واقعیت ها قرا  گرفته و موقعیت کاری آینده ی خویش را به طور محسوس درک کند و به این ترتیب فرد قبل از اینکه وارد محیط کار شود خود را برای رویا رویی با چالش های موجود آماده می کند و می تواند از قبل راه حل هایی را از طریق مشورت با معلم ، دوستان و استادان برای مواجهه با آنها پیش بینی کند.

در واقع کارورزی باعث می شود تا فرد  با دستی پر و دیدی وسیع واردمحیط کار شود درواقع کارورزی در گره زدن مفاهیم تئوری و عملی و به کار بردن دانش و اطلاعات آموخته شده در عمل موجب تثبیت آنها می شود و هم چنین کارورزی این فرصت را برای دانشجو فراهم می کند تا واحد های درسی پاس شده را درضمن تحصیل در محیط واقعی به کار گرفته و بیش از پیش به اهمیت آنها پی ببرد و درصدد یادگیری مفهومی آنها برآید.

تاثیر تکالیف کارورزی یک و دو و به ویژه کارورزی سه در رشد حرفه ای دانشجو معلم کارورز:کارورزی یک مبتنی بر یادگیری از طریق مشاهده ی تاملی بود و تاثیر به سزایی در رشد حرفه ای بنده داشت زیرا مشاهده ی دقیق زمینه ای را برای دیدن هر چه بهتر واقعیت ها فراهم می آورد و به نظر من مشاهده ی دقیق فقط مربوط به کارورزی نیست.

بلکه یک معلم باید مشاهده ی دقیق را همیشه سرلوحه ی کار خودش قرار دهد. بنابراین از طریق مشاهده ی دقیق و همه جانبه است که معلم با نیازهای دانش آموز و عملکرد وحالات رو حی و جسمی او آشنا می شود و می تواند به ارائه ی راهکارهای مناسب  اقدام کند.

کارورزی یک مارا به سمت دیدن دقیق و در نظر گرفتن همه ی جوانب سوق داد بنابراین این نکته را نباید فراموش کرد که دیدن با مشاهده کردن تفاوت دارد مشاهده بررسی دقیق یک پدیده ، شئ و غیره است که منجر به تفکر درباره ی پدیده ها می شود.

 

 فهرست

 

 

مقدمه : ………………………………………. ۱

فصل اول ……………………………………… ۳

گام اول کنش پژوهی ……………………….. ۳

ویژگی های من: ……………………………… ۴

توصیف  و تحلیل موقعیت: …………………… ۶

تعیین اهداف/ سوال/ فرضیه ها : ………….. ۸

فصل دوم ……………………………………… ۱۰

گام دوم کنش پژوهی………………………… ۱۰

طراحی آموزشی۱ ……………………………. ۱۱

روایت اجرا )۱( …………………………………. ۱۶

طراحی آموزشی)۲( ………………………….. ۱۸

روایت اجرای)۲( ………………………………. ۲۲

طراحی آموزشی)۳( ………………………….. ۲۴

روایت اجرا )۳( ………………………………… ۲۸

طراحی آموزشی)۴( ………………………….. ۳۰

روایت اجرا )۴( ………………………………… ۳۵

طراحی آموزشی)۵( ………………………….. ۳۷

روایت اجرا )۵( …………………………………. ۴۱

طراحی آموزشی)۶( ………………………….. ۴۳

روایت اجرا )۶( …………………………………. ۴۸

گزارش روایی نهایی …………………………… ۵۰

فصل سوم ……………………………………… ۵۳

گام سوم کنش پژوهی ……………………… ۵۳

روایت من از کارورزی۳ ………………………… ۵۴

کدگذاری: ……………………………………… ۵۶

تحلیل و تفسیر ………………………………… ۵۸

منابع ……………………………………………. ۵۹

ضمایم ………………………………………….. ۵۹

 

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
دانلود پروژه(کارنما) دانشگاه فرهنگیان {198}
تومان۱۵.۰۰۰

پروژه به عنوان نخ تسبیح دروس بوده و ار دروس متعدد تشکیل می شود.بدیهی است که در این دانشگاه که برای نواختن اهنگ تازه ای یعنی تربیت معلم ایجاد شده است .

در این اهنگ تازه درس پروژه نقطه اوج ان است به عبارتی دیگر درس پروژه پایان داستان تربیت معلم بوده و حلقه پیوند دهنده تجارب برای کسب شایستگی معلم شدن است.اگر در اینجا از روایت پژوهی صحبت می شود باید معلوم شود که روایت پژوهی در این درس با روایت پژوهی در روش های تحقیق اکادمیک می باشد.

,کارنمای معلمی ,پروژه پایانی/کارنمای معلمی، دانلود کارنمای معلمی پروژه دانشگاه فرهنکیان رشته علوم تربیتی,دانلود کارنمای معلمی پروژه دانشگاه فرهنکیان رشته علوم تربیتی,دانلود کارنمای معلمی,دانلود کارنمای معلمی پروژه دانشگاه فرهنکیان ,کارنمای معلمی word, کارنمای معلمی pdf رایگان, کارنمای معلمی,کارنمای معلمی چیست,مقدمه برای کارنمای معلمی,موضوع برای کارنمای معلمی,کارنمای معلمی pdf,منابع کارنمای معلمی,تفاوت کنش پژوهی و اقدام پژوهی

دانلود گزارش کارورزی 1 {283}
تومان۱۴.۰۰۰

گزارش حاضر در ارتباط با کارورزی۱ با هدف مشاهده تاملی و دقیق موقعیت‌های آموزشی و تربیتی، روابط عاطفی و محیط فیزیکی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب و توسعه‌ی مهارت‌های حرفه‌ای صورت گرفته است.

برای جمع آوری اطلاعات، همچنین تفسیر و تبیین آن‌ها از روش‌های مشاهده، مصاحبه و منابع علمی مرتبط استفاده شده­است‌.

در این گزارش، اطلاعات جمع­آوری شده از موقعیت‌های آموزشی و تربیتی، روابط عاطفی و محیط فیزیکی در سطح مدرسه و کلاس درس به صورت نظام‌مند توصیف شده و باکمک شواهد معتبر مسئله تبیین شده و برآن مستندات علمی و پژوهشی ارائه شده است

 

کارورزی ۱ چیست, گزارش کارورزی در کرونا

, نمونه گزارش کارآموزی دانشگاه فرهنگیان

, گزارش روز اول کارورزی, گزارش کامل کارورزی ۱ دانشگاه فرهنگیان , گزارش نهایی کارورزی ۱, دانلود گزارش کارورزی در مدرسه ابتدایی, گزارش عاطفی کارورزی ۱ دانشگاه فرهنگیان, مقدمه برای گزارش کارورزی,گزارش روز اول کارورزی, نتیجه گیری گزارش کارورزی فرهنگیان, گزارش کارورزی ۱ آموزش ابتدایی, گزارش ساختاری کارورزی ۱, گزارش کامل کارورزی ۱ دانشگاه فرهنگیان, نمونه گزارش فیزیکی کارورزی ۱, دانلود گزارش کارورزی ۱,چکیده گزارش کارورزی دانشگاه فرهنگیان,دانلود گزارش کارورزی در مدرسه ابتدایی,نمونه گزارش کارورزی ۱, نتیجه گیری گزارش کارورزی فرهنگیان , کارورزی سرا,کارورزی ۱, کارورزی ۱ تربیت معلم , تربیت معلم ,کارورزی فرهنگنیان  ,کارورزی  ,karvarzisara.ir,;hv,vcdsvh ,کارورزی تربیت معلم

 

دانلود طراحی فعالیت یادگیری کارورزی 2 پایه ششم {233}
تومان۱۲.۰۰۰

بدون شک پدیده یادگیری، مهمترین پدیده روانی در انسان و موجودات تکامل یافته می باشد،به این دلیل که پایه و اساس بسیاری از مسائلی است که موجب می شود انسان از نظر روانی از سایر موجودات و دیگر همنوعان خود متمایز گردد.

روانشناسی یادگیری یکی از مباحث بنیادی در علم روانشناسی می باشد که تحقیقات و بررسی های فراوان را از سوی دانشمندان این علم به خود اختصاص داده و نظریات گوناگونی در خصوص آن عنوان شده است.اهمیت و ارزش یادگیری در نزد آدمی هنگامی نمایان می شود که ما را از تمام آنچه آموخته ایم محروم سازد.

,هدف از کارورزی ۲, نمونه کارورزی ۲, کارورزی ۲ چیست, فایل کارورزی ۲

, نمونه گزارش پایانی کارورزی ۲, کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان, نمونه خرده فعالیت کارورزی ۲, مقدمه کارورزی ۲, سرفصل کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان, هدف از کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان, موضوع کارورزی ۲, نمونه گزارش کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان رایگان, کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان چیست, گزارش کارورزی ۲ رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان, نمونه گزارش کارورزی ۲ دانشجو معلمان, نمونه کارورزی ۲ دانشگاه تربیت معلم , گزارش کارورزی ۲ رایگان, چکیده گزارش کارورزی ۲, موضوع کارورزی ۲, مقدمه برای کارورزی, ۲ نمونه کاربرگ کارورزی

نمونه گزارش کارورزی ۲, نمونه مسئله برای کارورزی ۲,

مجموع کارورزی های 1 تا 4 علوم تربیتی {36}
تومان۲۵.۰۰۰

هر تجربه آموزشی را که با شغل ترکیب شود، می توان  کارورزی نامید و همین ترکیب است که کارورزی را به ابزاری منحصر به فرد برای ( کنکاش شغلی) (Career Exploration) تبدیل می کند.

مجموع کارورزی های ۱ تا ۴ علوم تربیتی {۳۶}

نوع فایل : ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه : ۹۳ صفحه

رشته : علوم تربیتی

,هدف از کارورزی ۲, نمونه کارورزی ۲, کارورزی ۲ چیست, فایل کارورزی ۲

, نمونه گزارش پایانی کارورزی ۲, کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان, نمونه خرده فعالیت کارورزی ۲, مقدمه کارورزی ۲, سرفصل کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان, هدف از کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان, موضوع کارورزی ۲, نمونه گزارش کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان رایگان, کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان چیست, گزارش کارورزی ۲ رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان, نمونه گزارش کارورزی ۲ دانشجو معلمان, نمونه کارورزی ۲ دانشگاه تربیت معلم , گزارش کارورزی ۲ رایگان, چکیده گزارش کارورزی ۲, موضوع کارورزی ۲, مقدمه برای کارورزی, ۲ نمونه کاربرگ کارورزی

نمونه گزارش کارورزی ۲, نمونه مسئله برای کارورزی ۲,

نمونه گزارش کارورزی ۲ دانشجو معلمان,,,;کارورزی سرا ;h,vcd 2,;h,کارورزی ۲ تربیت معلم , تربیت معلم , دانشجوی معلم

 

 

محصولات مشابه
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0
کارورزی 3,نمونه طراحی آموزشی کارورزی 3,دانلود کارورزی 3,کارورزی 3 دانشگاه فرهنگیان,دانلود گزارش کارورزی ۳ ,نمونه گزارش کارورزی۳),روایت من از کارورزی (3,چکیده کارورزی 3،کارورزی 3 چیست,نمونه کارورزی۳,کارورزی 3 دانشگاه فرهنگیان,دانلود نمونه کارورزی ۳,گزارش پایانی کارورزی 3,نمونه فرم ب کارورزی 3,فایل کارورزی 3,فرم الف کارورزی۳,فرم کنش پژوهی,نمونه گزارش کارورزی 3 دانشگاه فرهنگیان,کارورزی۳ دانشگاه فرهنگیان,فرم ج دانشگاه فرهنگیان چیست,نمونه گزارش کارورزی۳,چکیده کارورزی 3,گزارش پایانی کارورزی 3,کارورزی 3 چیست,بیانیه من در کارورزی,نمونه گزارش کارورزی 3 دانشگاه فرهنگیان,نمونه طراحی آموزشی کارورزی 3,فرم ج دانشگاه فرهنگیان چیست,گزارش کارورزی ۳ فایل کارورزی 3 , کارورزی 3 چیست,گزارش پایانی کارورزی 3, روایت من از کارورزی (3) کارورزی 3, کارورزی 3 تربیت
دانلودکارورزی ۳ کنش پژوهی :دبیری الهیات {۴۱۸}            

تومان۱۲.۰۰۰