پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

دانلودکارورزی ۳ کنش پژوهی :دبیری الهیات {۴۱۸}            

نوع فایل
ورد قابل ویرایش
تعداد صفحه
60
نویسنده
تاریخ انتشار
۴ مرداد ۱۴۰۱
دسته بندی
تعداد بازدید
235 بازدید
قیمت اصلی ۱۵.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲.۰۰۰ تومان است.٪20 تخفیف
گزارش پایانی کارورزی سه به عنوان کنش پژوهی توسط این جانب در سه فصل تدوین شده است که به شرح زیر می باشد فصل اول به عنوان گام اول کنش پژوهی شامل خصوصیات کارورز  توصیف و تحلیل موقعیت هنرستان حضرت زینب کبری سلام الله علیها و همچنین بیان ایده های کارورز و تعیین اهداف و سوال ها و فرضیه ها و تعریف مفاهیم کلیدی می باشد.فصل دوم:با عنوان گام دوم کنش پژوهی و شامل طراحی های  آموزشی انجام گرفته و در قالب فرم ) ج (و گزارش اجرایی طرح ها که به صورت روایت بیان شده است می باشد.فصل سوم باعنوان گام سوم کنش پژوهی و شامل روایت کارورز از کارورزی و پس از آن کد گذاری و مضمون یابی وتحلیل و تفسیر   می باشد و راه حل ها و راهکارهای  پیشنهادی براساس یافته های حاصل از کارورزی مطرح می شود. کارورزی ۳,نمونه طراحی آموزشی کارورزی ۳,دانلود کارورزی ۳,کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان,دانلود گزارش کارورزی ۳ ,نمونه گزارش کارورزی۳),روایت من از کارورزی (۳,چکیده کارورزی ۳،کارورزی ۳ چیست,نمونه کارورزی۳,کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان,دانلود نمونه کارورزی ۳,گزارش پایانی کارورزی ۳,نمونه فرم ب کارورزی ۳,فایل کارورزی ۳,فرم الف کارورزی۳,فرم کنش پژوهی,نمونه گزارش کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان,کارورزی۳ دانشگاه فرهنگیان,فرم ج دانشگاه فرهنگیان چیست,نمونه گزارش کارورزی۳,چکیده کارورزی ۳,گزارش پایانی کارورزی ۳,کارورزی ۳ چیست,بیانیه من در کارورزی,نمونه گزارش کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان,نمونه طراحی آموزشی کارورزی ۳,فرم ج دانشگاه فرهنگیان چیست,گزارش کارورزی ۳ فایل کارورزی ۳ , کارورزی ۳ چیست,گزارش پایانی کارورزی ۳,  روایت من از کارورزی (۳) کارورزی ۳, کارورزی ۳ تربیت

کارورزی ۳ کنش پژوهی فردی                     

  دبیری الهیات   

طرح های اموزشی  

  پایه تحصیلی :سوم           موضوع : تداوم رسالت

 پایه  :دهم                         موضوع : آینده روشن

 تحصیلی :سوم                  موضوع :معجزه ای از نوع کتاب 

 پایه تحصیلی: سوم متوسطه       موضوع : مرجعیت و ولایت فقیه           

تحصیلی :سوم متوسطه             موضوع: در انتظار طلوع 

پایه تحصیلی :دهم                     موضوع : واقعه ی بزرگ            

 

مختصری از کارورزی ۳: 

دانلودکارورزی ۳ کنش پژوهی :دبیری الهیات :

درحقیقت می توان هر تجربه ی آموزشی که با شغل ترکیب شود کارورزی نامید و همین ترکیب است که کارورزی را به ابزاری منحصر به فردبرای کنکاش شغلی تبدیل می کند .

دبیری الهیات-فرم ج دانشگاه فرهنگیان چیست-گزارش کارورزی ۳ فایل کارورزی ۳ – کارورزی ۳ چیست-گزارش پایانی کارورزی ۳,

این فرایند از مشاهده ی مسائل فیزیکی و آموزشی و عاطفی آموزشگاه آغاز وبه درس پژوهی ختم می شود در کارورزی سه که در این طرح اجرا شد دانشجو معلم تلاش می کند .

ویژگی های حرفه ای و شخصی خود را واکاوی کند گزارش پایانی کارورزی سه به عنوان کنش پژوهی توسط این جانب در سه فصل تدوین شده است که به شرح زیر می باشد.

فصل اول به  گام اول کنش پژوهی شامل خصوصیات کارورز  توصیف و تحلیل موقعیت هنرستان حضرت زینب کبری سلام الله علیها و همچنین بیان ایده های کارورز و تعیین اهداف و سوال ها و فرضیه ها و تعریف مفاهیم کلیدی می باشد.

 دوم:ب

ا عنوان گام۲ کنش پژوهی و شامل طراحی های  آموزشی انجام گرفته و در قالب فرم ) ج (و گزارش اجرایی طرح ها که به صورت روایت بیان شده است می باشد.

فصل سوم :

باعنوان گام ۳ کنشو شامل روایت کارورز از کارورزی و پس از آن کد گذاری و مضمون یابی وتحلیل و تفسیر   می باشد و راه حل ها و راهکارهای  پیشنهادی براساس یافته های حاصل از کارورزی مطرح می شود.

اهمیت کارورزی از نظرمن به عنوان یک دانشجوی کارورز:به نظر من کارورزی تاثیر به سزایی در ارتقای کیفیت کاری من در آینده به عنوان معلم دارد کارورزی باعث می شود.

تا فرد در جریان واقعیت ها قرا  گرفته و موقعیت کاری آینده ی خویش را به طور محسوس درک کند و به این ترتیب فرد قبل از اینکه وارد محیط کار شود خود را برای رویا رویی با چالش های موجود آماده می کند و می تواند از قبل راه حل هایی را از طریق مشورت با معلم ، دوستان و استادان برای مواجهه با آنها پیش بینی کند.

در واقع کارورزی باعث می شود تا فرد  با دستی پر و دیدی وسیع واردمحیط کار شود درواقع کارورزی در گره زدن مفاهیم تئوری و عملی و به کار بردن دانش و اطلاعات آموخته شده در عمل موجب تثبیت آنها می شود.

و هم چنین کارورزی این فرصت را برای دانشجو فراهم می کند تا واحد های درسی پاس شده را درضمن تحصیل در محیط واقعی به کار گرفته و بیش از پیش به اهمیت آنها پی ببرد و درصدد یادگیری مفهومی آنها برآید.

دبیری الهیات-فرم ج دانشگاه فرهنگیان چیست-گزارش کارورزی ۳ فایل کارورزی ۳ – کارورزی ۳ چیست-گزارش پایانی کارورزی ۳,

تاثیر تکالیف کارورزی یک و دو و به ویژه کارورزی سه در رشد حرفه ای دانشجو معلم کارورز:کارورزی یک مبتنی بر یادگیری از طریق مشاهده ی تاملی بود و تاثیر به سزایی در رشد حرفه ای بنده داشت زیرا مشاهده ی دقیق زمینه ای را برای دیدن هر چه بهتر واقعیت ها فراهم می آورد و به نظر من مشاهده ی دقیق فقط مربوط به کارورزی نیست.

بلکه یک معلم باید مشاهده ی دقیق را همیشه سرلوحه ی کار خودش قرار دهد.

بنابراین از طریق مشاهده ی دقیق و همه جانبه است که معلم با نیازهای دانش آموز و عملکرد وحالات رو حی و جسمی او آشنا می شود و می تواند به ارائه ی راهکارهای مناسب  اقدام کند.

کارورزی یک مارا به سمت دیدن دقیق و در نظر گرفتن همه ی جوانب سوق داد بنابراین این نکته را نباید فراموش کرد که دیدن با مشاهده کردن تفاوت دارد مشاهده بررسی دقیق یک پدیده ، شئ و غیره است که منجر به تفکر درباره ی پدیده ها می شود.

 

 فهرست

 

 

مقدمه : ………………………………………. ۱

فصل اول ……………………………………… ۳

گام اول کنش پژوهی ……………………….. ۳

ویژگی های من: ……………………………… ۴

توصیف  و تحلیل موقعیت: …………………… ۶

تعیین اهداف/ سوال/ فرضیه ها : ………….. ۸

فصل دوم ……………………………………… ۱۰

گام دوم کنش پژوهی………………………… ۱۰

آموزشی۱ ……………………………. ۱۱

اجرا )۱( …………………………………. ۱۶

طراحی آموزشی)۲( ………………………….. ۱۸

روایت اجرای)۲( ………………………………. ۲۲

آموزشی)۳( ………………………….. ۲۴

روایت اجرا )۳( ………………………………… ۲۸

موزشی)۴( ………………………….. ۳۰

روایت اجرا )۴( ………………………………… ۳۵

آموزشی)۵( ………………………….. ۳۷

روایت اجرا )۵( …………………………………. ۴۱

آموزشی)۶( ………………………….. ۴۳

اجرا )۶( …………………………………. ۴۸

گزارش روایی نهایی …………………………… ۵۰

فصل سوم ……………………………………… ۵۳

گام سوم کنش پژوهی ……………………… ۵۳

روایت من از کارورزی۳ ………………………… ۵۴

کدگذاری: ……………………………………… ۵۶

تفسیر ………………………………… ۵۸

منابع ……………………………………………. ۵۹

ضمایم ………………………………………….. ۵۹

 

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

محصولات مشابه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
کارورزی 3,نمونه طراحی آموزشی کارورزی 3,دانلود کارورزی 3,کارورزی 3 دانشگاه فرهنگیان,دانلود گزارش کارورزی ۳ ,نمونه گزارش کارورزی۳),روایت من از کارورزی (3,چکیده کارورزی 3،کارورزی 3 چیست,نمونه کارورزی۳,کارورزی 3 دانشگاه فرهنگیان,دانلود نمونه کارورزی ۳,گزارش پایانی کارورزی 3,نمونه فرم ب کارورزی 3,فایل کارورزی 3,فرم الف کارورزی۳,فرم کنش پژوهی,نمونه گزارش کارورزی 3 دانشگاه فرهنگیان,کارورزی۳ دانشگاه فرهنگیان,فرم ج دانشگاه فرهنگیان چیست,نمونه گزارش کارورزی۳,چکیده کارورزی 3,گزارش پایانی کارورزی 3,کارورزی 3 چیست,بیانیه من در کارورزی,نمونه گزارش کارورزی 3 دانشگاه فرهنگیان,نمونه طراحی آموزشی کارورزی 3,فرم ج دانشگاه فرهنگیان چیست,گزارش کارورزی ۳ فایل کارورزی 3 , کارورزی 3 چیست,گزارش پایانی کارورزی 3, روایت من از کارورزی (3) کارورزی 3, کارورزی 3 تربیت
دانلودکارورزی ۳ کنش پژوهی :دبیری الهیات {۴۱۸}            

قیمت اصلی ۱۵.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲.۰۰۰ تومان است.