پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

دانلودگزارش کارورزی ۳:آموزش آنلاین دردوران کرونا{۴۰۹}

نوع فایل
دانلودگزارش کارورزی 3:آموزش آنلاین دردوران کرونا{409}
تعداد صفحه
86
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۳ تیر ۱۴۰۱
دسته بندی
تعداد بازدید
159 بازدید
۱۵.۰۰۰ تومان

  در کارورزی ۳ برخلاف کارورزی۱و۳ که در آن کارورزان در تدریس  نقشی نداشتند یا قسمتی از تدریس را بر عهده داشتند در این ترم کارورزان باید حداقل چهار تدریس مستقل را برعهده داشته باشند تا از طریق آن بتوانند به آموخته های خود و آنچه در طی این چند ترم فرا گرفتهاند جامه عمل بپوشانند.

کارورزی ۳ در قالب کاربرگی مطرح شد که شامل ۷ مرحله بود. در این مراحل دانشجو پس از معرفی خود و تحلیل موقعیت و بیان ایدههای معلمی به طراحی تدریس خود و تحلیل تدریسهای خود میپردازد.

 هدف کارورزی ۳ تدریس مستقل است یعنی همه تجاربی که از طریق مشاهده و همکاری و همچنین تجاربی که از کارورزی ۱ و ۳ کسب کرده بودیم را باید مرحله به مرحله به اجرا در بیاوریم تا  تدریسی مستقل و موفق داشته باشیم.

,کارورزی ۳,نمونه طراحی آموزشی کارورزی ۳,دانلود کارورزی ۳,کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان,دانلود گزارش کارورزی ۳ ,نمونه گزارش کارورزی۳),روایت من از کارورزی (۳,چکیده کارورزی ۳،کارورزی ۳ چیست,نمونه کارورزی۳,کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان,دانلود نمونه کارورزی ۳,گزارش پایانی کارورزی ۳,نمونه فرم ب کارورزی ۳,فایل کارورزی ۳,فرم الف کارورزی۳,فرم کنش پژوهی,نمونه گزارش کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان,کارورزی۳ دانشگاه فرهنگیان,فرم ج دانشگاه فرهنگیان چیست,نمونه گزارش کارورزی۳,چکیده کارورزی ۳,گزارش پایانی کارورزی ۳,کارورزی ۳ چیست,بیانیه من در کارورزی,نمونه گزارش کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان,نمونه طراحی آموزشی کارورزی ۳,فرم ج دانشگاه فرهنگیان چیست,گزارش کارورزی ۳ فایل کارورزی ۳ , کارورزی ۳ چیست,گزارش پایانی کارورزی ۳,  روایت من از کارورزی (۳) کارورزی ۳, کارورزی ۳ تربیت معلم , تربیت معلم ,کارورزی فرهنگنیان  ,کارورزی  ,karvarzisara.ir,;hv,vcdsvh ,کارورزی تربیت معلم

گزارش کارورزی ۳

مختصری از کارورزی ۳ :

دانلودگزارش کارورزی ۳:آموزش آنلاین دردوران کرونا: پیشرفت هر جامعه ای به چگونگی کیفیت آموزش و پرورش آن جامعه بستگی دارد کارورزی برای هر دانشجو معلمی میتواند مثمر ثمر واقع شود و در آینده شغلی او تاثیر گذار باشد.

  برای دانشجو معلمان  کارورزی بسیار خطیرتر از هر نهاد دیگر میباشد؛ چرا که دانشجو معلمان باید آنقدر خوب برای این شغل آماده شوند که تقریباً هیچ کم و کاستی از حیث مهارت و دانش نداشته باشند.

اندکی تعلل در امر کار کارورزی ممکن است به بهای خسران وقت و هزینه یک نسل تمام شود؛ چرا که چنانچه یک معلم اندکی سستی کند و جایگاه خطیر خود را نداند ممکن است دانش آموز و خصوصاً یک جامعه را تا حدود چندین سال از پیشرفت باز دارد.

 به طور کلی اگر دانشجو معلم از همه لحاظ برای شغل آینده آماده نشود موجب ملال و سردرگمی برای خود و دانشآموز می شود و معلم و دانشآموز از کلاس درس لذت نمیبرند. به طبع معلمی که از کلاس خود لذت نبرد موفق نخواهد شد.

همچنین دانش آموزی که از تحصیل لذت نبرد پیشرفت نخواهد کرد. اجماع این موارد با هم در سطح وسیع کشوری نقصانی به جامعه وارد خواهد کرد که گاهی اوقات جبران ناپذیر میباشد. بنابراین باید اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از زیان وارده انجام دهیم که از قبل آن منفعتی عاید جامعه شود.

  در کارورزی ۳ برخلاف کارورزی۱و۳ که در آن کارورزان در تدریس  نقشی نداشتند یا قسمتی از تدریس را بر عهده داشتند در این ترم کارورزان باید حداقل چهار تدریس مستقل را برعهده داشته باشند تا از طریق آن بتوانند به آموخته های خود و آنچه در طی این چند ترم فرا گرفتهاند جامه عمل بپوشانند.

کارورزی ۳ در قالب کاربرگی مطرح شد که شامل ۷ مرحله بود. در این مراحل دانشجو پس از معرفی خود و تحلیل موقعیت و بیان ایدههای معلمی به طراحی تدریس خود و تحلیل تدریسهای خود میپردازد.

 هدف کارورزی ۳ تدریس مستقل است یعنی همه تجاربی که از طریق مشاهده و همکاری و همچنین تجاربی که از کارورزی ۱ و ۳ کسب کرده بودیم را باید مرحله به مرحله به اجرا در بیاوریم تا  تدریسی مستقل و موفق داشته باشیم.

گمان می رود برای همه دانشجویان اوج کار همین تدریس مستقل باشد. خواه تدریس موفق داشته باشند خواهند نداشته باشند.

همانطور که از موارد بالا برمیآید هدف مهم کارورزی ۳ تدریس مستقل دانشجو معلمان بود که برای تحقق این امر مهم عوامل زیادی باید دست به دست هم می دادند که به طور قطع این شرایط را تا حدود زیادی استاد راهنما در دانشگاه و معلم راهنما در دبیرستان و حتی خود دانشجو می بایست فراهم میکردند.

 بهطورکلی دانشجویان در دوره کارورزی۳، با مهارت های کلاس داری، روشهای تدریس و تدریس مستقل آشنا شدند.

دوره کارورزی امکان و فرصتی برای آشنایی دانشجویان با محیط کار محسوب میشود که نه تنها باعث افزایش قابلیتهای آنان برای اشتغال در آینده می شود بلکه به کارورزان قدرت انتخاب بیشتری در انجام وظایف رایج شده می دهد تا بتوانند بهتر به علاقمندی ها و گرایش های خود در زمینه های مختلف پی برند و نقاط ضعف و قوت خود را ارزیابی کنند.

در واقع کارورزی(دانلودگزارش کارورزی ۳:آموزش آنلاین دردوران کرونا) یک تجربه دست اول و عملی است که به دانشجویان اجازه می دهد بهترین نتیجه گیری ها را درباره ارتباط احتمالی خود و یک زمینه شغلی انجام دهند.

از همه مهمتر کارورزی می تواند به دانشجویان مهارتهای شغلی مهمی را همانند برقراری ارتباط، تعهدکاری، وقتشناسی، حل مسئله، کارِگروهی، خودمدیریتی، برنامه ریزی، سازماندهی و آشناییبا فناوری را بیاموزد که امروز برای شاغل شدن بسیار واجب و ضروری هستند.

 کارورزی تمرین مهارت های عملی و اجرایی، برای برای تربیت معلم نو و احیا شده است. کارورزی قادر است شخصیت حرفهای معلم را شکل دهد، بپروراند، مهارتهای آن را تا مرز حرفهمندی پیش برد،

توانمندی های فردی معلمان را بارور سازد، قوام دهد، دوام بخشد و تا آنجا  پیش رود که بتوانند در سختترین شرایط کاری، ثمر بخشترین راهکارهای ممکن را بجویند و بهکارگیرند.

 تربیت حرفه ای معلمان از شناخت خود حرفه و مخاطبان آغاز میشود، به شیوه انتقال مطالب و برقراری ارتباط با دانش آموزان راه می یابد و تا خودآموزی،خود ناظری، خود ابزاری، جستجوگری، بیش خواهی و دهها موضوع اساسی دیگر که حرفه معلمی را تصویر می کنند

کشانده می شود. برای دست یافتن به چنین آمادگی هایی پس از دستیابی به اصول آموزشی و کسب مفاهیم نظری ،کارورزی و درگیری عملی با جریان آموزش از اهمیت ویژهای برخوردار است.

بنابرای شکل دهی شخصیت حرفهای  در گروه ایجاد مهارت در عمل است. در معلمی یادگیری مهارتهای حرفهای ارزش بالاتری نسبت به میزان دانش و اطلاعات معلم دارد.

بر این اساس  همانند دیگر شغل ها مانند پزشکی، مهندسی و سایر شغل هایی که به خلاقیت و هنرمندیهای حرفه ای اهمیت میدهد کارورزی حائز اهمیت است.

مدت زیادی از زمانی که تصور میشد معلمی ذاتی است گذشته است امروز همه میدانند که مهارت های معلمی اکتسابی است امروزه معلمی را که مهارتهای تدریس را تمرین نکرده و از تجربه های عملی محروم مانده را معلم بدون صلاحیت میخوانند .

بنابراین به طور کلی درس کارورزی در تربیت معلم جایگاه رفیعی دارد این نقطه عطف برنامه تربیت معلم است. حوزه تربیت نیازمند کار در محیط های علمی و عملی در میدان اجرا هستند که همان مدرسه است.

 

فهرست:

چکیده: ……….

مقدمه: ……………..

بیانیه من: ……………….. ۹

تحلیل موقعیت:  ……….. ۱۱

موقعیت فیزیکی و  ظرفیت های فضای مجازی مورد استفاده: ………. ۱۱

موقعیت عاطفی: …………. ۱۷

فرایند یاددهی معلم و دانش آموز: ………. ۲۲

شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای دانشآموزان با توجه به امکانات و محدودیت های فضای مجازی: ۲۲

ایده پردازی …………. ۲۶

طراحی:……. ۳۲

تامّّل پیش از عمل: )طبق طراحی و تدریس اول(* …….. ۶۱

تامل حین اجرا )تحلیل بازخوردها-کدگذاری( …… ۶۱

تحلیل بازخوردهای دانشاموزان: ………… ۶۹

ثبت و واکاوی تجارب: …….. ۷۱

کسب تجربه و اصلاح بیانیۀ من و آغاز چرخه بعدی کنش پژوهی: …. ۷۳

نتیجه گیری: …… ۷۲

منابع: …… ۷۶

مطالعه بیشتر

دانلود دانلودگزارش کارورزی 3:آموزش آنلاین دردوران کرونا{409}
راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

محصولات مشابه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
کارورزی سرا : کارورزی 3
دانلودگزارش کارورزی ۳:آموزش آنلاین دردوران کرونا{۴۰۹}

۱۵.۰۰۰ تومان