گزارش تخصصی: بررسی روش های نوین تدریس در دروس پیام های آسمانی و قرآن
قیمت اصلی ۱۵.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲.۰۰۰ تومان است.