کارورزی 1 رشته الهیات و معارف اسلامی
قیمت اصلی ۱۲.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰.۰۰۰ تومان است.