کارورزی 1
۱۱.۰۰۰ تومان

معلم,شاید اولین تصویری که از معلم در ذهن همه ما تداعی می شود , شخصی است است دلسوز و مهربان که سال ها در کلاس درس برای اموزش علم و ادب به شاگردان  خود ,زحمت کشیده و رنج فراوان دیده.

اما گذشته از این معنی ,معلمی عشقی است که در یک شغل خلاصه نمی شود .معلم به کار خود نه به عنوان یک شغل و منبع در امد ,بلکه به عنوان یک عشق و علاقه می نگرد .