تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

گزارش کارورزی۳(کنش پژوهی)

کارورزی سرا گزارش کارورزی۳(کنش پژوهی)
گزارش کارورزی3(کنش پژوهی)

گزارش کارورزی۳(کنش پژوهی)

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

مختصری از کارورزی ۳ :

هرتجربه آموزشی که با شغل ترکیب شود کارورزی نامیده می شود این دوره امکان فرصتی برای آشنای  دانشجو- معلمان با محیط مدرسه،موقعیت کلاس، رفتارکارکنان دانش آموزان را فراهم می سازد که نه تنها باعث افزایش قابلیت های آنان برای اشتغال در حرفه ی معلمی می شود بلکه به کارورزان قدرت انتخاب بیشتری درانجام وظایف ارائه شده می دهدتااینکه بتوانند بهتر به علاقه مندی ها وگرایش های خود درزمینه های تدریس وحرفه ی   معلمی پی برده و نقاط قوت و ضعف کار خود را ارزیابی کنند کارورزی و کارآموزی می تواند ابزار بسیار مهمی در راستای آمادگی حرفه ی معلمی دانشجو- معلمان باشد.در این بین یکی از مهم ترین و درعین حال موثرترین مدیریت ها، مدیریت آموزشی  می باشد زیرا این نوع از مدیریت در فرآیند یاددهی – یادگیری افزایش بهره وری سازمان آموزش وپرورش و تحقق اهداف هر یک ازدوره های تحصیلی می تواند تاثیر گذار باشد. لذا هدف از قرارگیری واحد کارورزی در واحد های درسی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان این است که دانشجو- معلمان با رفتن به مدارس با نحوه ارتباط برقرارکردن با کارکنان و دانش آموزان و انجام دادن تدریس در کلاس ها و با عمل گذاشتن فرآیند های یاددهی- یادگیری بیشتر آشنا شوند تا اینکه نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و به تقویت کردن و یا تضعیف کردن این نقاط در خود بپردازند.
                                          فهرست

تقدیروتشکر…………………………………………………………(۵)

چکیده……………………………………………………………….(۶)

مقدمه……………………………………………………………….(۷)

فصل اول:گام اول کنش پژوهی                                             (۹)

بخش اول:ویژگی های من…………………………………………. (۹)

بخش دوم:موقعیت تدریس………………………………………….(۱۳)

بخش سوم:اهداف وایده های من ………………………………….(۱۵)

قسمت اول:ایده های من به عنوان معلم……………………………(۱۵)

قسمت دوم:تعیین پرسش فرضیه ها………………………………..(۱۷)

فصل دوم:طرح های آموزشی وگزارش های روایی                    (۱۸)

طرح آموزشی۱……………………………………………………(۱۸)

روایت طرح آموزشی۱…………………………………………….(۲۲)

طرح آموزشی ۲…………………………………………………..(۲۶)

روایت طرح آموزشی۲…………………………………………….(۳۰)

طرح آموزشی۳……………………………………………………(۳۳)

روایت طرح آموزشی۳…………………………………………….(۳۷)

فصل سوم:گام سوم کنش پژوهی                                         (۴۰)

بخش اول:گزارش روایی ازکارورزی۳…………………………….(۴۰)

بخش دوم:کدگذاری………………………………………………..(۴۲)

بخش سوم:تحلیل وتفسیر………………………………………….(۴۴)

منابع ومآخذ……………………………………………………….(۴۶)

نام فایل گزارش کارورزی۳(کنش پژوهی)
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته معلمی ، تربیت معلم
قیمت
۱۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۵۰

 

RIAL 150,000 – خرید

  • مارس 23, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است