تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

گزارش کارورزی۱

کارورزی سرا گزارش کارورزی۱
بسته کامل کاورزی 1 و 2 دانشگاه فرهنگیان

گزارش کارورزی۱

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

مختصری از کارورزی :

کارورزی ۱ بر چهار فعالیت استوار است:

۱)مشاهده تاملی:رسیدن به یک نگاه همه جانبه و کل نگر به طوری که هیچ چیز جزئی را از نظر نیندازد.

۲)موقعیت شناسی:فیزیکی ، عاطفی ، آموزشی و ساختاری

۳)روایت نویسی

۴)روایت پژوهی

روایت قالبی برای بیان تجربیات خود وزبان مشترک افراد می باشد به صورتی که مبهم نباشد و برای عموم قابل فهم باشد.

گزارش یا روایت:

۱)خاطرات روز اول ۲)گزارش فیزیکی ۳)گزارش ساختار و سازمان مدرسه ۴)گزارش تعاملات عاطفی مدرسه ۵)گزارش از فرایند آموزشی مدرسه ۶)کد گذاری

گزارش کارورزی ۱ باهدف مشاهده  تاملی و دقیق موقعیت های فیزیکی ، ساختاری ، روابط عاطفی ، نحوه آموزش در مدرسه ، روش های آموزشی وچارت سازمانی مدرسه صورت می گیرد. برای جمع آوری اطلاعات ،  همچنین تفسیر و تبیین آنها از روش های مشاهده ، مصاحبه و مطالعه منابع علمی  استفاده گردیده است.  در این گزارش اطلاعات جمع آوری شده از موقعیت های فیزیکی ، روابط عاطفی و نحوه آموزش به  صورت منظم و علمی توصیف شده و با استفاده از نظریات دانشمندان و شواهد معتبر مسئله تبیین و بر آن مستندات علمی و پژوهشی ارائه شده است.همچنین برای بازنگری هر یک از گزارش ها از شش کلاه تفکر “دوبنه”استفاده شده است.

نام فایل گزارش کارورزی۱
مقطع کارشناسی
رشته آموزش کودکان استثنایی
قیمت
۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۸۰

 

RIAL 100,000 – خرید

  • آوریل 8, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است