تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

گزارش کارورزی ۲ (اقدام پژوهی گوشه گیری)

کارورزی سرا گزارش کارورزی ۲ (اقدام پژوهی گوشه گیری)
<span itemprop=گزارش کارورزی ۲ (اقدام پژوهی گوشه گیری)" />

گزارش کارورزی ۲ (اقدام پژوهی گوشه گیری)

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی 

 

عنوان :گزارش کارورزی ۲ (اقدام پژوهی گوشه گیری)

نوع فایل : ورد قابل ویرایش

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه :  ۲۶

 

 شرخ مختصری از کارورزی ۲

اقدام پژوهی گوشه گیری

مقدمه

علم از آن زمان آغاز شد که بشر به فکر مسائل مختلف زندگی افتاد بطوریکه بشر برای حل مشکلات خود از ابتدایی ترین مرحله شروع کرد و به کمک برخی روابط تجربی قادر شد پیرامون خویش را کم و پیش بشناسد ، یکی از مشکلات انسان کم رویی و انزواطلبی است که فرد را بشدت آزاد میدهد و اگر درمان نشود نوجوان را عدم اعتماد ، افسردگی و اضطراب سوق خواهد داد . گوشه گیری از نظر لغوی به معنای کناره گرفتن از جمع و عزلت گزیدن است ، البته هر نوع کناره گیری را نمی توان گوشه گیری در نظر گرفت چرا که گاهی انسان دوست دارد تنها باشد تا به خودشناسی و حل مشکلات زندگی بپردازد . گوشه گیری زمانی به بیماری تبدیل می شود که فرد از آمیزش با جمع و همنوعان بیزار باشد . در جلسات کارورزی خودم در حین ترم جاری متوجه دانش آموزی به نام علی شدم که در طی چند جلسه متمادی در گوشه ای از حیاط جدا از بقیه ایستاده ! از خود با تعجب سوال کردم که چرا علی همیشه بدور از دیگران است ؟

تا اینکه فهمیدم علی گوشه گیر است و مادر علی هم چندین بار به مدرسه مراجعه کرده بود و از افت تحصیلی و عدم علاقه ی علی در ارتباط برقرار کردن با دیگران گفته بود و از مدیر و معاونین مدرسه خواسته بود تا مشکل علی را تا جایی که می توانند حل کنند . بنابراین حس انسان دوستانه و شغل اینجانب نیز اقتضا می کرد تمام سعی خود را برای حل مشکل علی بکار بندم .

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

۱ – اقدام پژوهی گوشه گیری                                                                                           ۵

۲-۱ مقدمه                                                                                                                     ۵

۲ – بیان مسئله                                                                                                                 ۶

۲-۱ توصیف وضعیت موجود                                                                                            ۶

۲-۲ گردآوری اطلاعات ( شواهد یک )                                                                             ۶

۲-۳ مصاحبه با مادر                                                                                                         ۷

۲-۴ مصاحبه با معلم                                                                                                         ۸

۲-۵ انتخاب راه حل های ممکن                                                                                        ۸

۲-۶ انتخاب راه حل های مناسب ، اعتبار بخشی و اجرای راه حل                                             ۹

۲-۷ گردآوری اطلاعات ( شواهد ۲ )                                                                                 ۱۰

۲-۸ مصاحبه دوباره با مادر علی                                                                                         ۱۰

۲-۹ مصاحبه دوباره با معلم علی                                                                                         ۱۱

۲-۱۰ مبانی نظری پژوهش                                                                                                ۱۱

۲-۱۱ علائم گوشه گیری                                                                                                  ۱۲

۲-۱۲ علل گوشه گیری                                                                                                    ۱۲

۲-۱۴ پیشنهادات                                                                                                             ۱۳

۳ – تقویت / بهبود عملکرد های آموزشی                                                                            ۱۳

۴ – تقویت / بهبود عملکردهای عاطفی                                                                               ۱۴

۴-۱ گام های اجرایی                                                                                                       ۱۴

۴-۲ ارزیابی گامها                                                                                                           ۱۵

۴-۳ مواد آموزشی                                                                                                           ۱۶

۴-۴ بازاندیشی                                                                                                                ۱۶

۵ – مهارت تفکر                                                                                                             ۱۷

۵-۱ گام های اجرایی                                                                                                       ۱۷

۵-۲ ارزیابی گام ها                                                                                                         ۱۹

۵-۳ مواد آموزشی                                                                                                           ۲۰

۵-۴ بازاندیشی                                                                                                                ۲۰

۵-۵ چند نمونه                                                                                                                ۲۱

۶ – طراحی تکلیف برای یکی از موضوعات درسی                                                              ۲۱

۶-۱ گام های اجرایی                                                                                                       ۲۱

۶-۲ ارزیابی گام                                                                                                             ۲۲

۶-۳ بازاندیشی                                                                                                                ۲۳

۶-۴ چند نمونه                                                                                                                ۲۴

۷ – نتیجه گیری و گزارش پایانی                                                                                       ۲۵

۸ – منابع                                                                                                                        ۲۶

RIAL 100,000 – خرید

  • جولای 30, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است