تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم ۱ و ۲

کارورزی سرا گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم ۱ و ۲
<span itemprop=گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم ۱ و ۲" />

گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم ۱ و ۲

ارسال شده توسط کارورزی سرا

گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم ۱ و ۲

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

شرح مختصری از کارورزی :

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره ی آموزشی در معرض تجربیات متنوع وغنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند . برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها و گفتگو برای تعدیل ، تعمیق تجربیات و توسعه ی شایستگی های حرفه ای رافراهم می کند . این فرآیند از مشاهده تاملی آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت

کسب مهارت های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه توسعه ی حرفه ای مداوم ختم می
شود . مطالعه مسئله های آموزشی – تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل
حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است . فرصت های یادگیری تدارک دیده شده باید امکان
تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های  واقعی ، برای یافتن راه حل های قابل دفاع (با پشتوانه
نظری و پژوهشی ) جهت پاسخ به مسئله های آموزشی و تربیتی تدارک ببیند. در برنامه کارورزی
دانشجو با درک مبانی نظری قادر خواهد بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت های تربیتی –
آموزشی را با ارائه شواهدی از پژوهش ها – یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه
این تصمیمات در برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتوانه
نظری لازم برخوردار است  .

 

 

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………..۱

هدف های کلی گزارش کارورزی ۱………………………………………………………………..۲

فصل اول : مشاهده آزاد و تجربه اولین روز کارورزی………………………………………………۳

فصل دوم : مشاهده تاملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه ………………………۹

توصیف موقعیت فیزیکی ………………………………………………………………………….۱۱

ایجاد مسئله …………………………………………………………………………………….۱۱

استنباط اولیه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

جمع آوری شواهد …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

تبیین مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

فصل سوم : مشاهده تاملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه …………………………………………………………………….۱۴

توصیف موقعیت ساختار سازمانی ……………………………………………………………………………………………………….۱۴

ایجاد مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

استنباط اولیه …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

تبیین مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

فصل چهارم : مشاهده تاملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی و روانی ……………………………………………………………………..۲۳

توصیف موقعیت عاطفی روانی …………………………………………………………………………………………………………….۲۳

ایجاد مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

استنباط اولیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶

جمع آوری شواهد …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

تبیین مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

فصل پنجم : مشاهده تاملی کلاس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش …………………………………………………………………….۳۱

توصیف موقعیت فرآیند آموزش …………………………………………………………………………………………………………۳۱

ایجاد مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

استنباط اولیه …………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

جمع آوری شواهد ………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

تبیین مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

 

برای خرید لطفا از منوی پایین اقدام نمائید

 

RIAL 100,000 – خرید

  • مارس 19, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است