تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

گزارش کارورزی تمرین معلمی ۳ کنش پژوهی

کارورزی سرا گزارش کارورزی تمرین معلمی ۳ کنش پژوهی
<span itemprop=گزارش کارورزی تمرین معلمی ۳ کنش پژوهی" />

گزارش کارورزی تمرین معلمی ۳ کنش پژوهی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی 

عنوان : گزارش کارورزی تمرین معلمی ۳ کنش پژوهی

نوع فایل : ورد قابل ویرایش

قیمت ۱۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه : ۳۶

شرح مختصری از کارورزی :

دروس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان یکی از دروس مهم وراهبردی و پایه است که در طول ۴ ترم در  هر ترم ۲واحد به دانشجویان ارائه میشود که شرایط خاصی را به دنبال دارد از جمله دروس کاملا عملی  دانشگاه میباشد و از حالت تئوری کاملا خارج است و باعث اعتلای سطح دانشجو ها میشود و نوعی  تمرین معلمی است.

در هر یک از این واحدها دانشجو باید از تجاربی که در طول کارورزی به دست آورده سلسله گزارش  هایی تدوین کند تا عملکرد او از دید دانشگاه و استاد راهنمای او نیزسنجیده شود به هر حال نکاتی که  او در گزارش به آنها اشاره میکند باریک بینی و دقت عمل او را نشان خواهد داد. شاید در این گزارش های دانشجوها مطالبی بیان شود که اگر به آنها توجه گردد یک تحول بنیادین در  نحوه گردش کار در مدرسه و روش آموزشی در مدرسه ایجاد شود که این نکته اهمیت بالای کارورزی را میرساند.

 

فهرست

 

تقدیر و تشکر……………………………………………………………………………………..۴

 

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………۵

 

چکیده……………………………………………………………………………………………….۶

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………….۷

 

فصل اول……………………………………………………………………………………………۸.

 

بخش اول: پژوهش درباره تجربیات سه کارورزی………………………………………………..۸-۹

 

بخش دوم: ویژگی های من……………………………………………………………………….۱۰

 

بخش سوم: توصیف و تحلیل موقعیت تدریس……………………………………………………..۱۱

 

بخش چهارم: : بیان اهداف وایده های من………………………………………………………..۱۳

 

بخش پنجم :تعیین اهداف/سوال ها/فرضیه ها……………………………………………………..۱۴

 

فصل دوم…………………………………………………………………………………………….۱۵

 

فرم های مصوب…………………………………………………………………………………….۱۵

 

فرم های الف…………………………………………………………………………………………۱۵-۲۴

 

فرم ب…………………………………………………………………………………………………۲۵-۲۶

 

فرم های ج……………………………………………………………………………………………۲۶

 

طراحی آموزشی ۱…………………………………………………………………………………..۲۶-۲۸

 

گزارش روایتی از تدریس جلسه اول………………………………………………………………..۲۸-۲۹

 

طراحی آموزشی ۲…………………………………………………………………………………..۳۰-۳۱

 

گزارش روایتی از تدریس جلسه دوم………………………………………………………………..۳۱-۳۲

 

فصل سوم……………………………………………………………………………………………..۳۳

 

بخش اول: روایت من از کارورزی…………………………………………………………………..۳۳-۳۴

 

بخش دوم: تحلیل و تفسیر ………………………………………………………………………….۳۵

 

منابع و ماخذ:…………………………………………………………………………………………۳۶

RIAL 150,000 – خرید

  • جولای 31, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است