تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

گزارش پایانی کارورزی۴ (درس پژوهی :تدریس فصلی از فارسی ))

کارورزی سرا گزارش پایانی کارورزی۴ (درس پژوهی :تدریس فصلی از فارسی ))
<span itemprop=گزارش پایانی کارورزی۴ (درس پژوهی :تدریس فصلی از فارسی ))" />

گزارش پایانی کارورزی۴ (درس پژوهی :تدریس فصلی از فارسی ))

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

گزارش پایانی کارورزی۴

 (کارورزی۴ (درس پژوهی))

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

نوع فایل : ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه : ۳۵

شرح مختصری از کارورزی ۴ :

این طراحی شامل تدریس فصلی از فارسی چهارم دبستان می باشد که درآن نقشه ی مفهومی ،کاربرگ الف،ب،ج،گنجانده شده است وتدریسی که صورت گرفته است با توجه به طراحی که انجام داده ایم صورت گرفته است وبا نظرات دوستان کارورز ومعلم راهنما اجرا ودر مراحل بعدی اصلاح گردیده است…

درس پژوهی رویکرد نوین درنظام آموزشی مدارس بسیاری ازکشورهاست. امروزه درچین، انگلستان، ژاپن، آمریکا وآفریقای جنوبی ازاین فرایند برای غنی سازی فرایند یادگیری بهره برداری می کنند و برای تحول درآموزش وپرورش،اصلاحات آموزشی را درگرو توانمند سازی معلم وغنی سازی فرایند یاددهی- یادگیری می دانند و بر اجرای آن درمدارس متمرکز شده اند و برخی مانند ژاپن وآمریکا از اجرای آن درمدارس بسیار رضایت دارند.(محمدی، ۱۳۹۴)…

 

مقدمه:
بیان و ضرورت و اهمیت موضوع از طریق درس پژوهی :
فصل اول(فرآیند درس پژوهی و توسعه¬ی حرفه¬ای)
نقشه مفهومی فصل ارائه شده:
مفهوم درس پژوهی:
اهداف کارورزی ۴ درس پژوهی:
دانش آموزان
تعیین هدف:
طراحی آموزشی و اجرای آن:
تهیه نقشه محتوای واحد یادگیری(نقشه ذهنی فصل):
مفاهیم کلیدی:
سوال اساسی:
ایده کلیدی:
ملاک ها و سطوح عملکرد:
برقراری ارتباط
تحلیل و تفسیر
تجربه کردن
تحلیل و تفسیر یافته ها:
فصل دوم(روایت کارورزی۴)
شرح روایت درس پژوهی:
روز اول کارورزی ۴
نتیجه گیری:
پیشنهادات کاربردی :
پیوست ها:
منابع:

کاربرگ الف ۱                       کاربرگ الف۲      کاربرگ الف ۳

کاربرگ ب۱                         کاربرگ ب ۲     

کدگذاری

RIAL 150,000 – خرید

  • ژوئن 12, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است