تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

گزارش تخصصی : بررسی رابطه جوّ سازمانی و رضایت شغلی آموزگاران و دبیران و ارائه پیشنهادات در جهت بهبود وضعیت موجود

کارورزی سرا گزارش تخصصی : بررسی رابطه جوّ سازمانی و رضایت شغلی آموزگاران و دبیران و ارائه پیشنهادات در جهت بهبود وضعیت موجود
<span itemprop=گزارش تخصصی : بررسی رابطه جوّ سازمانی و رضایت شغلی آموزگاران و دبیران و ارائه پیشنهادات در جهت بهبود وضعیت موجود" />

گزارش تخصصی : بررسی رابطه جوّ سازمانی و رضایت شغلی آموزگاران و دبیران و ارائه پیشنهادات در جهت بهبود وضعیت موجود

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

 

عنوان :بررسی رابطه جوّ سازمانی و رضایت شغلی آموزگاران و دبیران و ارائه پیشنهادات در جهت بهبود وضعیت موجود

تعدا صفحات : ۱۴۰  صفحه

قیمت : ۷۰۰۰ تومان

نوع فایل : ورد قابل ویرایش

 

شرح مختصری از گزارش تخصصی  :

مقدمه
با نگاهي به مدارس و توجه بيشتر به روش عمل آنها خواهيم ديد که با وجود تفاوت¬هاي بسيار اندکي که در ساختار و شکل مدارس و نيز يکسان بودن مواد و کتب درسي، تفاوت¬هاي زيادي بين مدارس و سطح درسي دانش آموزان آنها مشاهده مي¬شود. پس با اندکي تأمل درمي¬يابيم که عامل ديگري نيز وجود دارد که موجب مي¬شود سطح درسي، حال و هواي مدرسه و روابط فردي در اين مراکز آموزشي متفاوت باشد. تاکنون تحقيقات زيادي انجام گرفته که به بررسي تأثير برخي ابعاد غير درسي از قبيل روابط بين دانش آموزان، روابط ميان دانش آموزان و دبیران و مديران، وضعيت اقتصادي و اجتماعي و مواردي از اين قبيل پرداخته که اين عوامل بر تحصيل و پيشرفت دانش آموزان تأثير بسزايي دارند. بي¬ترديد در به وجود آمدن جوّ سالم و مناسب در محيط مدرسه و کلاس درسي دبیران و مديران مؤثر مي¬باشند و رشد همه جانبه شخصيت دانش آموزان وابسته به جوّ سازماني مدارس است يکي از مهمترين زمينه¬هاي پژوهشي ميزان رضايت شغلي است. اهميت آن از يک سو به دليل نقشي است که در بهبود و پيشرفت سازمان و نياز بهداشت و سلامت نيروي کار دارد و از سوي ديگر به دليل مفهوم رضايت شغلي است و نيز رضايت شغلي علاوه بر تعريف و مفهوم پردازي¬هاي متعدد محل سلامتي و سازه مشترک بسياري از حوزه¬هاي علمي مانند روانشناسي، جامعه شناسي، علوم تربيتي و حتي اقتصاد و سياست است. علاوه بر اين رضايت شغلي عاملي است که باعث کارايي، عملکرد، احساس رضايت¬مندي، لذت روحي ناشي از ارضاء نيازها و تمايلات و اميدهاي فردي مي-گردد(علاقه بند، ۱۳۷۷).

 

فهرست

مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
تعاریف عملیاتی
(ادبیات و پیشینه پژوهش)
ساختار سازماني
ويژگي¬هاي عمده شخصيتي که بر رفتار سازمان اثر مي¬گذارد
ارتباطات درون سازمان
انواع ارتباط در درون سازمان ها
ارتباطات در سطح افقي سازمان
روابط بين سازمان¬ها
عوامل موقعيتي
الگوي مبتني بر رضايت و مشارکت
تئوري سازمان
کاستي¬هاي سلسله مراتب اختيارات سازمان:
کارکردهاي مديريت
تصميم¬گيري و برنامه¬ريزي
محدوديت تصميم¬گيري عقلاني
برنامه¬ريزي
اهميت برنامه¬ريزي
سازماندهي
فرآيند سازماندهي
تقسیم کار و گروه بندی وظایف
آموزش و پرورش۱ و اهميت آن
جوّ سازمانی و انواع آن
رضايت شغلي
شيوه هاي ابراز نارضايتي شغلی
مدرسه و فضاهاي آموزشي
پيشينه پژوهش
سبک مناسب اداره کلاس درس

تنبیه و پیامد های آن
تأثیر انتظارات معلم
ويژگي هاي اقدام‌پژوهي
چارچوب عمل دراقدام‌پژوهي
بحث ونتیجه گیری
پیشنهادات
پیشنهادهای پژوهشی
منابع و مآخذ

RIAL 70,000 – خرید

  • جولای 13, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است