تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کنش پژوهی فردی دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارورزی سرا کنش پژوهی فردی دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
کنش پژوهی فردی دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی| کارورزی سرا | www.karvarzisara.ir

کنش پژوهی فردی دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کنش پژوهی فردی دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی

مختصری از کارورزی :

گزارشی که در پیش روی دارید در پی تحقق هدف تدریس مستقل در طول دوره کارورزی ۳ میباشد.که توسط اینجانب فاطمه لطفی دانشجوی رشته ی تربیت بدنی            تنظیم گردیده است. در این گزارش ما شاهد سه فصل و یا سه گام از کنش پژوهی فردی می باشیم که در فصل اول توصیفی از ویژگی های فردی دانشجو معلم تنطیم کننده گزارش را خواهیم داشت سپس به توصیف و تحلیل موقعیت های فیزیکی و عاطفی و … که مرتبط با کارورزی یک می باشد می پردازیم در ادامه اینجانب ایده های خود را نسبت به نظام تعلیم و تربیت بیان می دارم و در پی آن اهدافی که مد نظر من می باشد ذکر می گردد.در فصل دوم کنش پژوهی شاهد نگارش سه طرح فعالیت از مباحث تربیت بدنی دوره ی دوم دبستان می باشیم که گزارش های اجرای هرکدام از آنها به طور جداگانه بیان گردیده است.در فصل سوم این گزارش ابتدا روایت های کارورزی در قالب فرم های الف با دقت نظر خاصی تکمیل گردیده و در ادامه چکیده ای نیز از روایت های فوق الذکر متمم آن شده است.در قسمت پایانی فصل سوم نیز به کد گزاری این روایت و تفکیک مفاهیم و مضامین و تحلیل کاربردی آن به همراه راه حل ها و پیشنهاده هایی پرداخته شده است .امید است با عنایت حق تعالی آنچه در روند فعالیت های انجام پذیرفته آمده است مارا برای رسیدن به یک معلم حرفه ای کمک کرده و این امر را میسر و محقق سازد.

::::. فهرست مطالب .::::

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

 ۱٫فصل اول:گام اول کنش پژوهی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۱بخش اول:ویژگی های من……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۲بخش دوم:موقعیتی که من درآن تدریس میکنم……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۳بخش سوم:اهداف و ایده های من……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

 ۲٫فصل دوم:گام دوم کنش پژوهی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱فرم های” الف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۲فرم “ب”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۳فرم های “ج “وگزارش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

 ۳٫فصل سوم:اقدام پژوهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۳-۱روایت من از کارورزی۳…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱

۳-۲کدگذاری و مضمون یابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

۳-۳تحلیل وتفسیر مضامین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

 منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

فهرست ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۰

عنوان کنش پژوهی فردی دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
تعداد صفحات ۱۳۰
نوع فایل Word
قیمت ( ریال ) ۱۲۰٫۰۰۰
RIAL 120,000 – خرید

  • جولای 5, 2019

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است