تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی پایه چهارم درس پژوهی (بهبود یادگیری دانش آموزان در تشخیص اشکال خانواده ی متوازی الاضلاع)

کارورزی سرا کارورزی پایه چهارم درس پژوهی (بهبود یادگیری دانش آموزان در تشخیص اشکال خانواده ی متوازی الاضلاع)
<span itemprop=کارورزی پایه چهارم درس پژوهی (بهبود یادگیری دانش آموزان در تشخیص اشکال خانواده ی متوازی الاضلاع)" />

کارورزی پایه چهارم درس پژوهی (بهبود یادگیری دانش آموزان در تشخیص اشکال خانواده ی متوازی الاضلاع)

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

 

موضوع درس پزوهی : درس پژوهی (بهبود یادگیری دانش آموزان در تشخیص اشکال خانواده ی متوازی الاضلاع)

مقطع  : چهارم ابتدایی

تعداد صفحه :۵۴ صفحه

نوع فایل : ورد قابل ویرایش

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ هزار ریال

 

شرح مختصری از درس پژوهی :

یکی از راهکارهای عملیاتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش محوری و ایجاد شبکه های فعال پژوهشی درنظام تعلیم وتربیت است تا نظام آموزشی باتحولات جهانی در عرصه های علمی، فناوری و… همگام باشد. این راهکار نیازمند معلمانی خردمند ، خلاق و نوآوری است که روحیه ی کنجکاوی وپژوهشگری داشته باشند و از روشهای نوین درفرایندیاددهی- یادگیری استقبال کنند تا بتوانند دانش آموزانی پژوهشگر تربیت نمایند. یکی از روشهایی که امروزه اکثرنظام های آموزشی دنیا برآن متمرکز شده اند، فرایند درس پژوهی است که موجب پرورش حرفه ای معلم می شود.پژوهش پیش­رو گزارشی مکتوب از فرایند درس­ پژوهی، به شرح زیر می باشد:
این درس­پژوهی توسط :(نام معلم ها نوشته شود ) دو کلاس ۱۵ نفری از دانش­آموزان پایه چهارم ابتدایی با هدف ” تعیین روش هایی برای بهبود یادگیری دانش آموزان در تشخیص  اشکال خانواده ی متوازی الاضلاع” انجام گرفت.
در این فرایند  اقداماتی نظیر: برنامه ریزی، تعین اهداف، تدوین طرح درس، تعیین تجارب و فعالیت های یادگیری، انتخاب منابع و وسائل آموزشی، مدیریت و سازماندهی تدریس، ارزشیابی از تدریس اول، رفع نقاط ضعف تدریس اول و برنامه ریزی و تدوین تدریس دوم، بررسی اثربخشی تدریس دوم و ارائه ی نتایج و پیشنهادات به شرح زیر انجام گرفت :
_ با توجه به موضوع درس پژوهی، برای بهسازی آموزشی و یادگیری بهتر این مبحث پیشنهاد می­شود :در فرایند تدریس از وسائل و تجهیزات مناسب و دست ساخته ی معلم بهره گرفته شود.
_ با توجه به موضوع درس پژوهی، برای بهسازی آموزشی و یادگیری بهتر این مبحث پیشنهاد می شود :در فرایند تدریس  از روش های فعال تدریس(ایفای نقش ، پرسش و پاسخ، بحث گروهی و … )  بهره گرفته شود.
_ اداره کلاس به صورت دانش آموز محور تاثیر شایانی در فراگیری دارد.
_تغییر دیدگاه و نگرش ، انتقال تجربیات آموزشی و پرورشی از معلمان پیشکسوت و موفق به دانشجو معلمان تازه کار ولی با انگیزه ، تغییر دانش و مهارت های آموزشی و پرورشی معلم، توسعه مهارت مشارکت و همکاری با معلمان دیگر، تقویت دانش استفاده از ابزار و فناوری آموزشی، ایجاد انگیزش حرفه ای جهت انجام پژوهش های دیگر از دستاورد های حرفه ای برای اعضای گروه درس پژوهی بود.
کلیدواژه:شناسایی اشکال ، متوازی الاضلاع، ابزار دست ساخته

فهرست مندرجات:.

جدول مشخصات اعضای گروه
۶
مرام نامه
۷
تقدیر و تشکر
۸
بیان مساله
۹
طرح درس اول
۱۴
ملزومات اجرای تدریس اول
۱۶
نقد و ارزیابی اجرای تدریس اول
۱۷
طرح درس دوم
۲۴
ملزومات اجرای تدریس دوم
۲۶
نقد و ارزیابی اجرای تدریس دوم
۲۷
یافته های پژوهش و جمع بندی
۲۸
پیشنهادها
۲۹
منابع
۳۰
پیوست ها

موضوع درس پزوهی : درس پژوهی (بهبود یادگیری دانش آموزان در تشخیص اشکال خانواده ی متوازی الاضلاع)

مقطع  : چهارم ابتدایی

تعداد صفحه :۵۴ صفحه

نوع فایل : ورد قابل ویرایش

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ هزار ریال

RIAL 150,000 – خرید

  • مارس 2, 2021

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است