تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی۲ دبیری زبان و ادبیات عرب دوم انسانی

کارورزی سرا کارورزی۲ دبیری زبان و ادبیات عرب دوم انسانی
کارورزی2 دبیری زبان و ادبیات عرب دوم انسانی | کارورزی سرا | www.karvarzisara.ir

کارورزی۲ دبیری زبان و ادبیات عرب دوم انسانی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی۲ دبیری زبان و ادبیات عرب دوم انسانی

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی

شرح مختصری از کارورزی :

کاربرگ: طراحی فعالیت یادگیری (سنجش آموخته)

نام و نام خانوادگی دانشجو:                تاریخ اجرا: ۱/۲/۱۳۹۴                              استاد:                                      معلم راهنما:               پایه تحصیلی: دوم انسانی                           نام آموزشگاه:
هدف و پیامد: دانش آموزان بعد از تدریس می توانند کلماتی که اعراب تقدیری دارند را در جمله مشخص کنند و می توانند از اعراب تقدیری مثال بزنند. نقش اسم های اعراب تقدیری را در جمله بیان کنند.
مراحل/گام های اجرایی:

۱-از دانش آموزان کلاس نظر سنجی به عمل می آورم.

۲-با معلم راهنما در مورد متن درس صحبت می کنم.

۳-بخش اعراب تقدیری را مشخص می کنم.

۴-اهداف رفتاری برای آن تعیین می نمایم.

۵-جدول مشخصات آزمون را طراحی می کنم.

۶-آزمون کتبی را طراحی می کنم.

۷-توضیح مختصر و اجمالی از اعراب تقدیری برای دانش آموزان ارائه می دهم.

۸-برگه های آزمون را به مدت ۱۰ دقیقه در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

۹-بعد از پاسخ به سوالات برگه ها را جمع آوری می کنم.

مواد منابع آموزشی مورد نیاز: آزمون کتبی، تخته کلاس، کتاب درسی
بازخورد:

۱-سوالات را برای  دانش آموزان توضیح دادم.

۲-آیا سوالات واضح و روشن بودند؟

۳-آیا در حین پاسخ برای شما بدفهمی ایجاد نشد؟

۴-آیا به خوبی امتحان اجرا شد؟

سنجش عملکرد:

۱-آیا دانش آموزان سوال ها را به خوبی پاسخ دادند؟

۲-آیا سوالات برای دانش آموزان واضح بود؟

۳-آیا به درستی اسم های تقدیری را تشخیص دادند؟

۴-آیا توانستند اعراب تقدیری را در ذهن خود بسپارند؟

 

نظر استاد:

عزیزم با آرزوی توفیق برای شما طرح فوق را زیر نظر معلم راهنما در کلاس به اجرا گذارید و سپس صورت جلسه توسط معلم راهنما تکمیل گردد

امضا                                          تاریخ

نظر معلم راهنما:

دخترم طرح شما قابلیت اجرا در کلاس را دارد. در تاریخ مقرر می توانید در کلاس اجرا نمایید.

امضا                                        تاریخ

فهرست مطالب

کاربرگ: طراحی فعالیت یادگیری (سنجش آموخته)

صورت جلسه شماره ۲-مربوط به طراحی و اجرای فعالیت یادگیری (سنجش آموخته)

کاربرگ: طراحی فعالیت یادگیری (سنجش آموخته)

صورت جلسه شماره ۲-مربوط به طراحی و اجرای فعالیت یادگیری (مرور مباحث)

کاربرگ: طراحی فعالیت یادگیری (رفع عقب ماندگی تحصیلی)

صورت جلسه شماره مربوط به طراحی و اجرای فعالیت یادگیری :رفع عقب ماندگی تحصیلی

فعالیت یادگیری سنجش آموخته

فعالیت یادگیری مرور مباحث

فعالیت یادگیری رفع عقب ماندگی تحصیلی

گزارش پایانی

دلایل عدم علاقه­ بعضی از دانش آموزان به زبان عربی۲

نمونه سوال برای بخش جمع مذکر سالم

اجرای فعالیت مرور مباحث

نمونه سوالات برای بخش معارف

اجرای فعالیت رفع عقب ماندگی تحصیلی

عنوان کارورزی۲ دبیری زبان و ادبیات عرب دوم انسانی
رشته تحصیلی تربیت معلمی – دبیری زبان و ادبیات عرب
تعداد صفحات ۳۰
نوع فایل Word
قیمت ( ریال ) ۱۲۰٫۰۰۰
RIAL 120,000 – خرید

  • ژوئن 23, 2018

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است