تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۴ و درس پژوهی فرهنگیان

کارورزی سرا کارورزی ۴ و درس پژوهی فرهنگیان
<span itemprop=کارورزی ۴ و درس پژوهی فرهنگیان" />

کارورزی ۴ و درس پژوهی فرهنگیان

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی 

 

عنوان :کارورزی ۴ و درس پژوهی فرهنگیان 

نوع فایل : ورد قابل ویرایش

قیمت ۱۲۰۰۰ تومان

تعداد صفحه :۴۷

 

 

چکیده:
هدف و رسالت تعلیم و تربیت انسان سازی است باید دید که این وظیفه را چه نهادها و افرادی به عهده
دارند. البته انسان آموختن را از هنگام تولد آغاز می کند و در طول زندگی آن را ادامه می دهد. بخشی
ازآموختنیها به صورت غیر عمدی و یا تصادفی در خانواده و جامعه صورت می گیرد و بخش دیگر به نهادها
وموسسات رسمی از قبیل مدرسه و انجمن ها سپرده می شود در این میان مدرسه بیشترین سهم را بر
عهده دارد و سرانجام این مسئولیت خطیر به عهده معلمین واگذار می گردد و آنها هستند که باید بتوانند
دانش آموزان را به درستی تربیت کنند و آنان را برای کار و شرکت در اجتماع آماده سازند.در میان مجموعه
فعالیتهایی که برای تعلیم و تربیت دانش آموزان انجام می شود بیشترین سهم به تدریس معلم در کلاس
درس اختصاص می یابد. تدریس را می توان به فعالیتهای دو جانبه ای که بین معلم و شاگردان جریان دارد
و هدفش یادگیری است تعریف کرد. این فعالیت چنان چه منتج به یادگیری شود برای شاگرد موثر و مفید
خواهد بود. بنا به تعریف هر فعالیتی با قصد و عمد همراه است قصد معلم در امر تدریس این است که
شاگردان چیزی یاد بگیرند. همچنین تدریس یک متقابل بین شاگردان و معلم است کنش متقابل یعنی
اینکه معلم بر شاگردان اثرمی گذارد و برعکس شاگردان هم فعالیت او را تحت تاثیر قرار می دهند. البته این
اثر متقابل ممکن است بصورت غیر مستقیم باشد. برای اینکه تاثیر معلم به هنگام تدریس و سایر فعالیتهای
تربیتی بر شاگردان بیشترشود باید دو عامل تسلط باشد یکی نحوه صحیح ارائه درس و دیگری به موضوعی
که .از آنجایی که معلم با روح و روان و احساسات افراد سر و کار دارد چنانچه به درستی عمل کند زیانهای
جبران ناپذیری بر جای می گذارد. همانطور که وقتی قسمتی از بدن می سوزد و یا زخم می شود اثر آن
ممکن است تا پایان عمر هم باقی بماند تاثیر نابجا بر روح کودکان نیز همین اثر را دارد و احتمال می رود
تا پایان عمر دهد. بنابراین تنها راه چاره در این است که معلم در تمام زمینه هایی که به شغل معلمی
مربوط می شود اطلاعات صحیح و مفید کسب کند در این کارورزی سعی بر این بود که در جهت افزایش
سطح تدریس،شیوه های نوین را بکار بندیم.

 

 

 

فهرست:
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
فصل اول)تعریف درس پژوهی(:
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
درس پژوهی چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
تفاوت درس پژوهی و اقدام پژوهی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱
شباهت های درس پژوهی و اقدام پژوهی…………………………………………………………………………………………. ۱۱
اهداف درس پژوهی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
مراحل درس پژوهی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
کارکرد های درس پژوهی:………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
دوره درس پژوهی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
اهمیت درس پژوهی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
ده گام اساسی درس پژوهی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
اهداف و ایده های من ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
اهداف کارورزی۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۰۳
فرم خود ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۰۱
طرح درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۰۰
فصل دوم)فرمها(:
فرم ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

فصل سوم)روایت پژوهی(:
گزارش ۱………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴
گزارش موقعیت فیزیکی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
تصاویر کارورزی امسال……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
گزارش عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
فصل چهارم)یافته های من(
تجربیات من………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
ویژگی های معلم………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

RIAL 120,000 – خرید

  • آگوست 16, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است