تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۴ فصل دوم علوم سال نهم رفتار اتم ها با یکدیگر

کارورزی سرا کارورزی ۴ فصل دوم علوم سال نهم رفتار اتم ها با یکدیگر
<span itemprop=کارورزی ۴ فصل دوم علوم سال نهم رفتار اتم ها با یکدیگر" />

کارورزی ۴ فصل دوم علوم سال نهم رفتار اتم ها با یکدیگر

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی 

 

 

عنوان :کارورزی ۴ فصل دوم علوم سال نهم رفتار اتم ها با یکدیگر

نوع فایل : ورد قابل ویرایش

قیمت ۱۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه :۴۷

رشته: دبیری شیمی

 

 

شرح مختصری از کارورزی چهار :

 

آن چه شما پیش روی روی خود دارید حاصل عملکرد من در کارورزی ۴ با نگاهی   به کارورزی ۱ ، ۲ ، ۳ و استفاده از تجربیات پیشین  در نظر داشتن اهداف من در تدریس است که به قلم تحریر در آمده است .

در این کارورزی به تدریس نیمه مستقل همراه با بررسی ادوات مختلف تدریس پرداختمکه در این گزارش در سه فصل مجزا ارائه می گردد . در بخش اول فصل نخست( کنش پژوهی فردی ) به بررسی ویژگی های شخصی خود و اعمال حرفه ای ، در بخش دوم آن    به بررسی موقعیت آموزشی و تأثیر آن در فرآیند آموزش و در بخش سوم به دیدگاه ها و تعاریف خود از معلمی پرداختم . در فصل دوم که گام دوم کنش پژوهی است طرح های آموزشی  نوشته شده توسط اینجانب مورد تحلیل و تفسیر قرار داده شده، سپس شاهد گزارش اجرای  آن خواهیم بود و در فصل پایانی نیز  روایتگری از کارورزی ۳ خود ، مضمون گرایی آن ، همچنین تحلیل و تفسیر این مضامین از نظر گذراندم .

امید است با عنایت پروردگار آن چه در روند فعالیت ها انجام شده است من را برای آماده شدن به عنوان یک معلم موفق و تأثیرگذار در امر آموزش یاری دهد .

آموزش و پرورش، بیش از هر زمان دیگری به عنوان رکن اصلی توسعه اجتماعی، فرهنگی  و اقتصادی جامعه قلمداد می شود و به منزله قدرتمندترین ابزار شکل دهی آینده و شیوه ای  برای درک و تسلط  بر تغییرات، پایداری و تداوم تاریخ و فرهنگ به شمار می رود که نقشی محوری در افزایش ظرفیت وتوان تولیدی جامعه ایفا می کند. این موضوع، برای جوامع پویا که خواهان تغییرات اساسی و بنیادی هستند، به خوبی پذیرفته شده است . لیکن در بررسی و نگاه به درون نظام آموزشی ، ضمن آنکه  باید نوعی نگرش نظام مند داشت، می توان نقش معلم را ممتاز نمود .  با عنایت به دلایل بی شمار ، معلم و دانش آموز به عنوان دو قطب محوری آموزش و پرورش ، مطرح می شوند و نقش معلم همانا ایجاد انگیزه، هدایت و تشویق یادگیرندگان به یادگیری است تا در پرتو راهنمایی های داهیانه و فکورانه وی ، دانش آموزان، خود راهنمای خویش شوند. بنابراین می توان بر این نکته به جد تأکید کرد که کیفیت و قابلیت های معلمان شاغل در نظام آموزشی، آیینه تمام نمای کیفیت آموزش و پرورش می باشد. امروزه و به خاطر آنکه واژه کارورزی کاربردهای فراوانی دارد، گاهی اوقات به سختی می‌توان منظور گوینده را از واژه کارورزی استنباط کرد. در حقیقت می‌توان هر تجربه آموزشی را که با شغل ترکیب شود ، کارورزی نامید و همین ترکیب است که کارورزی را به ابزاری منحصر به فرد برای کنکاش شغلی  تبدیل می‌کند . اصل کلمه کارورزی به واژه کارورز برمی‌گردد و به فردی گفته می‌شود که در حین تحصیل در آموزش عالی و یا بلافاصله بعد از پایان دوران تحصیل و تنها با هدف کسب تجربه و مهارت کاری    و عملی در مؤسسه‌ای مشغول بکار می‌شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه

 

سپاس نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

فصل اول : فرآیند درس پژوهی و توسعه حرفه ای …………………………………………………………………………….. ۹

تعیین هدف …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

طراحی واحد یادگیری  ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

الف ) طراحی نقشه ذهنی  ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

طوفان فکری …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

کاربرد و اهداف طوفان ذهنی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۵

نقشه ذهنی : فصل دوم علوم سال نهم ……………………………………………………………………………………………. ۱۶

استخراج ایده کلیدی  ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

شایستگی مورد انتظار  ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

طراحی ملاک شایستگی و سطوح آن ………………………………………………………………………………………….. ۱۸

تکلیف عملکردی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

طرح پرسش اساسی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

طرح تکالیف یادگیری ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

كاربرگ ب : گزارش جلسات بحث و گفتگو استاد با گروه‌های کوچک/ بحث‌بحث های های جمعی/ سمینار ……. ۲۰

اجرای واحد یاگیری …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای واحد یادگیری ………………………………………………………………… ۲۷

هدایت فرآیند یادگیری …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

ارزیابی از شایستگی های کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس ملاک ها ……………………………………… ۲۹

آزمون عملکردی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

تامل وبازنگری ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

فصل  دوم : (روایت من از کارورزی ۴) ……………………………………………………………………………………….. ۳۰

کد گذاری و مضمون یابی …………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

تحلیل و تفسیر …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

اهداف درس پژوهی که در این کارورزی یاد گرفتیم ……………………………………………………………………… ۴۱

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

ضمایم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

چک لیست بازدید از تدریس معلم ………………………………………………………………………………………………. ۴۵

RIAL 150,000 – خرید

  • آگوست 29, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است