تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۴ طراحی واحد یادگیری در چرخه درس پژوهی

کارورزی سرا کارورزی ۴ طراحی واحد یادگیری در چرخه درس پژوهی
کارورزی 4 طراحی واحد یادگیری در چرخه درس پژوهی

کارورزی ۴ طراحی واحد یادگیری در چرخه درس پژوهی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

مختصری از کارورزی :

تکالیف عملکردی :

۱- الگوهای استفاده از صحیح از محیط زیست را شناسایی کنند.

۲- منابع تهدید کننده منابع آب و هوا کدامند و راهکارهای پیشگیری از آنها کدامند؟

۳- مصاحبه با افراد در مکان های مختلف در خصوص روشهای حفظ آب و هوا از منابع آلوده کننده ها، نظرات، ایده ها، طرح و فرضیه ها آنها را جمع آوری کرده و به صورت گزارش تهیه کنید؟

۴- مصاحبه با افراد، تحقیق از اینترنت و سایت های دیگر، کتابها در خصوص تهدید کننده منابع آب و هوا و راههای حفاظت از آن را جمع آوری کرده و به صورت گزارش تهیه کنید؟

۵- نقش آب و هوای سالم در زندگی انسان را بداند و برای حفظ آب و هوای سالم راهکارهایی ارائه دهد؟

۶- راهکارهایی را برای حفظ آب و هوای محیط زیست بشناسند و به صورت بروشور آن را تهیه کرده و در مدرسه توزیع نمایند؟

۷- به مجموع اطلاعات ارائه شده توسط کلیه ی دانش آموزان را وی هم بریزند و در قالب یک نمودار رسم کنند.

طرح پرسش اسامی

چه راهکارهایی برای استفاده درست از محیط زیست (آب و هوا) که منجر به حفظ محیط زیست و آب و هوای سالم و جلوگیری از نابودی و یا تخریب آن را می شود پیشنهاد می کنید؟

گام اول : برقراری ارتباط

پا نشان دادن فیلمی در مورد محیط زندگی و وضعیت اقلیمی ( آب و هوای خود ) راههای آلوده کننده محیط زیست (آب و هوا) و سپس از دانش آموزان می پرسیم که برای حفاظت از منابع آب و هوا چه عواملی موثر است؟

بازخورد : دانش آموزان با دقت به فیلم نگاه می کنند و برای ادامه کلاس روحیه و انگیزه بیشتری پیدا می کنند.

نام فایل کارورزی ۴ طراحی واحد یادگیری در چرخه درس پژوهی
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته علوم تربیتی
قیمت
 ریال۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۵

 

RIAL 100,000 – خرید

  • مارس 26, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است