تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۴ (درس پژوهی: درس دریا -اگر جنگل نباشد – چشم های آسمان )

کارورزی سرا کارورزی ۴ (درس پژوهی: درس دریا -اگر جنگل نباشد – چشم های آسمان )
<span itemprop=کارورزی ۴ (درس پژوهی: درس دریا -اگر جنگل نباشد – چشم های آسمان )" />

کارورزی ۴ (درس پژوهی: درس دریا -اگر جنگل نباشد – چشم های آسمان )

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

نوع فایل: ورد قابل ویرایش

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه : ۴۲

شرح مختصری از کارورزی ۴ :

درس پژوهی رویکرد نوین درنظام آموزشی مدارس بسیاری ازکشورهاست. امروزه درچین، انگلستان، ژاپن، آمریکا وآفریقای جنوبی ازاین فرایند برای غنی سازی فرایند یادگیری بهره برداری می کنند و برای تحول درآموزش وپرورش،اصلاحات آموزشی را درگرو توانمندسازی معلم وغنی سازی فرایند یاددهی- یادگیری می دانند وبراجرای آن درمدارس متمرکزشده اند وبرخی مانند ژاپن وآمریکا از اجرای آن درمدارس بسیار رضایت دارند

(محمدی، ۱۳۹۴).

براساس یافته های پژوهشی محمد رضاسرکارآرانی( ۱۳۹۰) درس پژوهی موجب گسترش فرهنگ یادگیری درمدارس وارتقا مهارتهای حرفه ای معلمان وبهبود کیفیت یادگیری در دانش آموزان می شود. فرایند درس پژوهی دربیشتر مدارس کشور و دوره های ابتدایی، متوسطه اول و دوم قابلیت اجرایی دارد ومعلمان یک رشته درسی می توانند درسال یک یا دوبار آن را اجرا کنند. همه معلمان هم رشته درسی می توانند از این فرایند درتدریس استفاده نمایند ودرنهایت، مدرسه به سازمانی یادگیرنده تبدیل شود ومحلی باشد که مدیر، معاون، آموزگار، دبیر، مشاور، دانش آموز و اولیا در آن رشد کنند.

معلمان با اجرای فرایند درس پژوهی ازیکدیگرمطالب و روش های جدید یاد می گیرند، درتجارب آموزشی هم سهیم می شوند، در رفتارهای آموزشی خود بازنگری و بازاندیشی می کنند، راههای بهتری برای یاددادن ویاد گرفتن می آموزند وبه تولید دانش حرفه ای کمک می کنند. آنها فرهنگ مشارکتی را تقویت می کنند، به بهسازی کلاس درس کمک می کنند، معلمان تازه کار و باسابقه درکنارهم قرارمی گیرند، فضایی صمیمی و دوستانه درمدرسه شکل می گیرد، معلمان ایده های نو را از هم می آموزند، پژوهش درمدرسه توسعه می یابد و روابط انسانی بین کارکنان تقویت می شود.

فهرست
فصل اول
طراحی نقشه ذهنی,
استخراج ایده کلیدی,
شایستگی های مورد انتظار,
طراحی ملاکهای شایستگی ها,
تعیین تکالیف عملکردی ,
طرح پرسش اساسی,
طراحی تکالیف یادگیری ,
کاربرگ/ ۱ فرم خودارزيابي,
کاربرگ۲

فصل هفتم:
درس دریا,:
اگر جنگل نباشد,:
چشم های آسمان,
کاربرگ ۳/
کاربرگ ۴
مهارت ها,:
مفاهیم
ارزش ها
کاربرگ ۵
کاربرگ ۶
اربرگ ۷
کاربرگ ۸ الف
فعالیت شماره ۸ الف : طراحی یادگیری,
کاربرگ ۸ ب
کاربرگ ۹
فعالیت شماره ۹ : تست اجرا,
کاربرگ ۱۰
فعالیت شماره ۱۰: درس پژوهی ,
گزارش تدریس: جلسه اول
گزارش تدریس: جلسه دوم
گزارشی از کل ترم
فعالیت شماره ۱۱ : ,ثبت تجارب و گزارش کارگاه ,
نقد تدریس ,
معایب
محاسن

RIAL 150,000 – خرید

  • جولای 3, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است