تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۴ دبیری زبان و ادبیات عربی

کارورزی سرا کارورزی ۴ دبیری زبان و ادبیات عربی
<span itemprop=کارورزی ۴ دبیری زبان و ادبیات عربی" />

کارورزی ۴ دبیری زبان و ادبیات عربی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی 

 

 

عنوان :کارورزی ۴ دبیری زبان و ادبیات عربی

نوع فایل : ورد قابل ویرایش

قیمت ۱۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه :۳۲

رشته: دبیری زبان و ادبیات عربی

 

شرح مختصری از کارورزی ۴ دبیری زبان و ادبیات عرب :

چکیده :

بنده در طی ۴ سال دوران دانشجوی ام ۴ دوره کارورزی را پشت سرگذاشتم در کارورزی اول هدف این بود که تا با مشاهده ی تدریس معلم و بررسی مشکلات فضای آموزشی مدرسه ، آشنایی نسبی با نحوه تدریس و روشهای آن و همچنین درک روح وجسم فضای تدریس  و آمادگی برای تدریس در کارورزی های بعدی را بدست آوردم . در کارورزی دوم نقش معاون و دستیار معلم راهنما را برعهده گرفتیم و در اموری همچون پرسش از دانش آموزان ، حضور  و غیاب آنان به ایشان در امور کلاس کمک کردم . در کارورزی سوم در مدرسه شاهد امام حسین (ع) بودم ، برخی اوقات با صلاحدید دبیر محترم ، به طور مستقل تدریس می کردم . در کارورزی چهارم که تحت عنوان درس پژوهی بود ، بنده به همراه گروه درس پژوه ، به انتخاب موضوعی از کتاب عربی کردیم و سپس در طراحی واحد یادگیری ، اقوام به طراحی نقشه ذهنی ، ایده کلیدی ، مفاهیم اساسی ، تعیین شایستگی ، پرسش اساسی و طراحی تکلیف یادگیری می کردم . پس در فصل دوم به روایت من از کارورزی ۴ و تحلیل و تفسیر پرداختم و فرم هایی که ضمیمه شد .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه

 

تقدیر و تشکر  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

فصل اول :  فرآیند درس پژوهی و توسعه حرفه ای ……………………………………………………………………………………….. ۳

تعیین هدف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

طراحی واحد یادگیری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

نقشه ذهنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

استخراج ایده کلیدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

شایستگی مورد انتظار ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

ملاک های شایستگی و سطوح هر یک از آنها ………………………………………………………………………………………………… ۷

تکلیف عملکردی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

طرح پرسش اساسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

طراحی تکالیف یادگیری ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای واحد یادگیری ………………………………………………………………………………………. ۱۱

هدایت فرآیند یادگیری  ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

ارزیابی از شایستگی های کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس ملاک …………………………………………………. ۱۱

تأمل و بازنگری  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

فصل دوم  : روایت من از کارورزی ۴ …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

روایت فرآیند درس پژوهی و توسعه حرفه ای ………………………………………………………………………………………………. ۱۴

کدگذاری و استخراج مضامین ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

فرم ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

RIAL 150,000 – خرید

  • آگوست 30, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است