تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۳ پایه پنجم ابتدایی

کارورزی سرا کارورزی ۳ پایه پنجم ابتدایی
کارورزی 3 پایه پنجم ابتدایی

کارورزی ۳ پایه پنجم ابتدایی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی ۳ پایه پنجم ابتدایی

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی

شرح مختصری از کارورزی :

برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی های حرفه ای را فراهم می کند. این فرآیند از مشاهده مسائل فیزیکی، آموزشی ،تربیتی وعاطفی آموزشگاه آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارت های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه حرفه ای ختم می شود. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع )با پشتوانه نظری و پژوهشی( جهت پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. در برنامه کارورزی دانشجو با درک مبانی نظری قادرخواهد بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت های تربیتی/ آموزشی را با ارائه شواهدی از پژوهش ها/ یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این تصمیمات در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتوانه نظری لازم برخوردار است. در کارورزی یک دانشجویان توانایی تحلیل موقعیت های واقعی و انطباق آن با یافته های نظری را کسب کرده و ظرفیت های حرفه ای خود را توسعه خواهند داد.

از آنجا که هدف از این مرحله ازکارورزی آشنایی با مسائل مدارس، توصیف و تفسیر رویدادهای تربیتی وآموزشی مورد مشاهده در مدارس همراه با علت یابی و ارائه راه حل وارائه گزارش با تاکید بر استفاده از منابع مناسب علمی ،هدایت معلم راهنما وایده های خلاقانه باشد.

فهرست فرم ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………۴

فرم الف( پیش بینی.رخداد.تاملات)…………………………………………………….۵

فرم ب…………………………………………………………………………………………………..۲۹

فرم ج (طراحی یادگیری۱)……………………………………………………………۳۰

فهرست اصلی

مقدمه………………………………………………………………………………………………۴

فرم الف( پیش بینی.رخداد.تاملات)…………………………………………………….۵

فرم ب…………………………………………………………………………………………………..۲۹

فرم جیم (طراحی یادگیری۱)……………………………………………………………۳۰

فرم جیم (طراحی یادگیری۲)…………………………………………………………..۳۲

فرم جیم (طراحی یادگیری۳)………………………………………………………..۳۴

فرم جیم (طراحی یادگیری۴)………………………………………………………..۳۸

فرم جیم (طراحی یادگیری۵)…………………………………………………………۴۰

فرم ج (طراحی یادگیری۲)…………………………………………………………..۳۲

فرم ج(طراحی یادگیری۳)………………………………………………………..۳۴

فرم ج (طراحی یادگیری۴)………………………………………………………..۳۸

فرم ج (طراحی یادگیری۵)…………………………………………………………۴۰

عنوان کارورزی ۳ پایه پنجم ابتدایی
رشته تحصیلی کارشناسی
تعداد صفحات ۴۵
نوع فایل Word
قیمت ( ریال ) ۱۵۰٫۰۰۰
RIAL 150,000 – خرید

  • ژوئن 22, 2018

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است