تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۳ پایه سوم ابتدایی

کارورزی سرا کارورزی ۳ پایه سوم ابتدایی
<span itemprop=کارورزی ۳ پایه سوم ابتدایی" />

کارورزی ۳ پایه سوم ابتدایی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

عنوان :کارورزی ۳ پایه سوم ابتدایی

نوع فایل : ورد قابل ویرایش

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه :  ۱۸۰ صفحه

 

شرح مختصری از کارورزی ۳ :

مقدمه:
آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره ی آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه ،تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها و گفتگو برای تعدیل ،تعمیق تجربیات و توسعه ی شایستگی های حرفه ای را فراهم می کند .این فرآیند از مشاهده ی تاملی آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارت های یادگیری مادام العمر و قرارگرفتن در چرخه توسعه ی حرفه ای معتبر و مداوم ختم می شود.مطالعه مسئله های آموزشی وتربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است.در برنامه کارورزی ۳ دانشجو می تواند با بهره گیری از تجربیاتی که در کارورزی های ۱و۲ کسب کرده و همچنین با بهره گیری از شناختی که از دانش آموزان و نحوه ی تدریس معلم در جلسات کارورزی ۳ پیدا کرده است بتواند با بهره گیری از روش های فعال تدریس میزان اثربخشی تدریس خود را افزایش دهد و از این طریق میزان یادگیری دانش آموزان را بالا ببرد.

 

 

فهرست

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
کنش پژوهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸
من حرفه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
جلسات با استاد…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
جلسه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
جلسه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
جلسه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
جلسه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
جلسه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
جلسه ششم…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
جلسه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
جلسه هشتم……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
جلسه نهم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵
طرح درس ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۴
فرم ج………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹
گزارشات تدریس ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۹
فرم ب……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۳
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۶
دفاعیه…………………………………………………..۱۷۸ منابع………………………………………………………..۱۸۰

RIAL 150,000 – خرید

  • جولای 27, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است