تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۳ مقطع سوم ابتدایی

کارورزی سرا کارورزی ۳ مقطع سوم ابتدایی
کارورزی 3 مقطع سوم ابتدایی

کارورزی ۳ مقطع سوم ابتدایی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی ۳ مقطع سوم ابتدایی

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی

شرح مختصری از کارورزی :

در فرآیند یاددهی-یادگیری ،عناصر یاددهنده (معلم)، ذیادگیرنده(فراگیران) و محتوای آموزشی تشکیل دهنده مثلث یادگیری هستند . همچنین روش های تدریس ،فنون تدریس و مهارت های آموزشی در یاددهی-یادگیری مثلث دیگری است که روند یادگیری را تکمیل می کند. بنابراین معلم در مدیریت اثربخش کلاس درس نقش بسزایی را برعهده دارد. پس شناخت اهداف آموزشی ،روش ها و فنون تدریس، مهارت های آموزشی، درک ابعاد برنامه ریزی سه گانه ی آموزشی ،کلاسی و درسی ،ارزشیابی عینی و عملی از نتایج و عملکرد های آموزشی خود و دیگران ،چگونگی به کاربستن تجهیزات آموزشی و مانند آن، باعث اثربخشی فرآیند یاددهی-یادگیری پایدار شده و مدیریت اثربخش کلاس درس را نمایان می سازد. در کارورزی ۳نوشتن فرم های روزانه توجه ما را به مسائل آموزشی، نحوه ی تدریس معلم و نحوه ی رفتار و عملکرد دانش آموزان جلب کرده و در طراحی طرح آموزشی ما را یاری می کند و موجب می شود که بتوانیم با به کار گیری روش هایی که انگیزه و رغبت شاگردان را به مطالب درسی بالا می برد و بازده و اثربخشی تدریس را افزایش  می دهد تدریس موفقی راارائه کنیم.

فهرست

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

کنش پژوهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸

من حرفه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

جلسات با استاد…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

جلسه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

جلسه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

جلسه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

جلسه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

جلسه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

جلسه ششم…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

جلسه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

جلسه هشتم……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

جلسه نهم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

طرح درس ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۴

فرم ج………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹

گزارشات تدریس ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۹

فرم ب……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۳

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۶

دفاعیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۸

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۰

عنوان
کارورزی ۳ مقطع سوم ابتدایی
رشته تحصیلی تربیت معلمی – ابتدائی
تعداد صفحات ۱۸۰
نوع فایل Word
قیمت ( ریال ) ۲۰۰٫۰۰۰
RIAL 200,000 – خرید

  • ژوئن 23, 2018

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است