تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۳ تمرین دبیری رشته فیزیک

کارورزی سرا کارورزی ۳ تمرین دبیری رشته فیزیک
کارورزی 3 تمرین دبیری رشته فیزیک | کارورزی سرا | www.karvarzisara.ir

کارورزی ۳ تمرین دبیری رشته فیزیک

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی ۳ تمرین دبیری رشته فیزیک

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی

شرح مختصری از کارورزی :

با عنایت حضرت باری تعالی این پروژه از دوره های کارورزی در سه فصل تدوین گردیده است.بخش اول از فصل یک،شامل ویژگی ها و هویت یابی کارورز.بخش دوم،تاثیر موقعیت های فیزیکی،عاطفی،ساختار و سازمانی مدرسه در امر تدریس و بخش سوم حاوی فلسفه اهداف کارورز از گذراندن دوره ی تربیت معلم و کارورزی است.فصل دوم مربوط می شود به طراحی طرح های آموزشی و اجرای آن طرح ها به شکل عملی در کلاس درس و در انتها،فصل سوم با کنش پژوهی با اقدام پژوهی خودم در باب یکی از موضوعات عدیده ی نظام آموزشی در ایران و ارایه راه حل هایی جهت بهبود و رفع و رجوع آن که امیدوارم مقبول طبع واقع گردد.

 ::. فهرست مطالب .::

چکیده

مقدمه

فصل اول : گام اول کنش پژوهی ( بیانیه من و موقعیت شناسی و مساله یابی)

بیانیه کارورزی من

ویژگی های معلمان موفق

بخش دوم: تحلیل موقعیتی که من در آن تدریس می کنم.

اهمیت تحلیل موقعیت:

میثاق نامه معلمان مدرسه مهرنامی

نظام حضور در مدرسه مهرنامی و فعالیتها

تحلیل موقعیت و مساله شناسی (فضای فیزیکی مدرسه)

کارورزی ۳  کاربرگ  ۱/ د : تحلیل موقعیت و مساله شناسی (وضعیت فیزیکی و امکانات آموزشی کلاس)

کارورزی ۳  کاربرگ  ۱/ ب : تحلیل موقعیت و مساله شناسی (فضای عاطفی روانی بین کارکنان)

کارورزی ۳  کاربرگ  ۱/ ج : تحلیل موقعیت و مساله شناسی (فضای فرهنگی تبلیغی مدرسه )

کارورزی ۳  کاربرگ  ۱/ ه : تحلیل موقعیت و مساله شناسی (معلم راهنما و برخوردهایش)

کارورزی ۳  کاربرگ  ۱/ و : تحلیل موقعیت و مساله شناسی (دانش آموزان کلاس)

بخش سوم: اهداف و ایده ها( تعیین اهداف، فرضیه ها، پرسش ها، ملاک های موفقیت )

فصل دوم : گام دوم کنش پژوهی ( طراحی و اجرا و نتایج آن)

چارچوب تهیه طرح آموزشی

تدریس اول

تدریس دوم

تدریس سوم

تدریس چهارم

تدریس پنجم

تدریس ششم

فرم الف:  نگارش گزارش روزانه

عنوان کارورزی ۳ تمرین دبیری رشته فیزیک
رشته تحصیلی تربیت معلمی – دبیری فیزیک
تعداد صفحات ۷۰
نوع فایل Word
قیمت ( ریال ) ۱۵۰٫۰۰۰
RIAL 150,000 – خرید

  • اکتبر 6, 2018

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است