تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان (موضوع:چگونه حل مشکل عدم تفهیم مطالب درسی دانش آموزان)

کارورزی سرا کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان (موضوع:چگونه حل مشکل عدم تفهیم مطالب درسی دانش آموزان)
<span itemprop=کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان (موضوع:چگونه حل مشکل عدم تفهیم مطالب درسی دانش آموزان)" />

کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان (موضوع:چگونه حل مشکل عدم تفهیم مطالب درسی دانش آموزان)

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

 

کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان

(موضوع:چگونه حل مشکل عدم تفهیم مطالب درسی دانش آموزان)

نوع فایل : ورد   :   ۵۴ صفحه

برای خرید فایل کلیک کنید

چکیده

   درسالهاي اخيردربسياري ازکشورهاي پيشرفته نوآوري هايي درجهت بهبودرفتاردرکلاس وحياط مدرسه انجام شده وروش هاي جديدبراي مديريت بهینه ی دانش آموزان ایجاد شده است.

۱-بهبودرفتاردرسطح سازمان، کلاس ودرس

۲-بهبودرفتار ازطريق جلب مشارکت دربازسازي محوطه سرگرمی

۳-بهبودرفتارازطريق بهبودروابط بين دانش آموزان

۴-بهبودرفتاردانش آموزان ازطريق آموزش معلمان وبهبود جو مدرسه

 براساس نظر واتکينس درهرمدرسه سطوح مختلفي وجوددارد:

 الف سطح سازمان

ب-سطح کلاس

ج سطح فردي

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………..۳

-مقدمه…..…۵…………………………..…………………………………………………………………

توصیف وضعیت موجود ………………………………………………………………………………………………۷

بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………۹

گردآوری اطلاعات (شواهد۱)  ……………………………………………………………………………………….۱۰

تجزیه و تحلیل اطلاعات  …………………………………………………………………………………………….۲۶

ارائه و اجرای راه حل‌های موقتی …………………………………………………………………………………….۳۳

 اجرای طرح جدید و نظارت بر آن…………………………………………………………………………………….۳۸

گرد آوری اطلاعات (شواهد ۲) ………………………………………………………………………………………۵۱

-نتیجه گیری۵۳……..…………………………………………………..……………………………………….

-منابع و مآخذ۵۴………………………………………………………….……..………………………………

RIAL 120,000 – خرید

  • مارس 19, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است