تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۲ (تمرین معلمی)

کارورزی سرا کارورزی ۲ (تمرین معلمی)
کارورزی 2 (تمرین معلمی)

کارورزی ۲ (تمرین معلمی)

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

مختصری از کارورزی :

آموزش اثر بخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه ، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند.

برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها و گفت و گو برای تعدیل ، تعمیق تجربیات و توسعه ی شایستگی های حرفه ای را فراهم می کند . این فرایند از مشاهده تاملی آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارتهای یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه توسعه حرفه ای مداوم ختم می شود .مطالعه مسائل آموزشی ـ تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است . فرصتهای یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیتهای واقعی ، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع (با پشتوانه نظری و پژوهشی ) جهت پاسخ به مسئله ای آموزشی و تربیتی تدارک ببیند.

در برنامه کارورزی دانشجو با درک مبانی نظری قادر خواهد بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیتهای تربیتی ـ آموزشی را با ارائه شواهدی از پژوهشها ـ یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این تصمیمات در برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتوانه نظری لازم برخوردار است

آموزش نیز نوعی برقراری ارتباط میان آموزگار و دانش آموز است و تا زمانی که ارتباطی منطقی چه از جهت کلامی و چه از جهت منطقی بین آموزگار و دانش آموز برقرار نشود فرایند آموزش و آموختن محال وغیر ممکن بوده و بی تردید به شکست می انجامد .آن چیزی که دانش آموزان را به فراگیری بیشتر وبهتر تشویق میکند ،اشتیاق او برای حضور در کلاس درس و اطمینان از آزادی عمل در حین فراگیری است در این شرایط دانش آموز حضور در کلاس را آزادی تلقی میکند و برای حضور در کلاس مشتاق می شود.

بهترین روشهای آموزشی که میتواند بین معلم و دانش آموز ارتباط مطلوبی برقرار کند و به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک کند عبارتند از : آموزش گروهی ، آموزش مستقیم ، آموزش مستقل یا غیر وابسته و آموزش ترکیبی یا مختلط که در مورد هر یک از آنها در بخشهای بعدی توضیحاتی داده می شود.

فعالیتهای یادگیری فرصت هایی برای کسب تجربیات مستقیم ، ارزیابی و باز اندیشی درباره یادگیری است. ازانواع یادگیری که میتوان به آن اشاره کرد عبارتند از : درگیری تحصیلی ، مرور مباحث ، سنجش آموخته ها ، یادگیری مشارکتی ،مهارتهای تفکر ، طراحی تکلیف ، رفع بد فهمی ، رفع عقب ماندگی تحصیلی و ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان.

                                           فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

فصل اول : پیشگفتار

مقدمه ……………………………………………………………………………..۴

چکیده ……………………………………………………………………………۶

فصل دوم : فعالیت های یادگیری

درگیر نمودن دانش اموزان ………………………………………………………….۷

رفع بدفهمی های دانش اموزان ……………………………………………………….۱۱

مرور مباحث ……………………………………………………………………..۱۷

یادگیری مشارکتی ۱ ……………………………………………………………….۲۱

تقویت/بهبود عملکردهای عاطفی …………………………………………………….۲۴

طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی های تحصیلی …………………………………….۲۷

یادگیری مشارکتی ۲ ………………………………………………………………۳۰

طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی …………………………………۳۳

منابع و ماخذ……………………………………………………………………..۳۷

نام فایل کارورزی ۲ (تمرین معلمی)
مقطع کارشناسی
رشته آموزش ابتدایی
قیمت
۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۴۰
RIAL 100,000 – خرید

  • آوریل 12, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است