تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۲ ( اول ابتدایی)

کارورزی سرا کارورزی ۲ ( اول ابتدایی)
<span itemprop=کارورزی ۲ ( اول ابتدایی)" />

کارورزی ۲ ( اول ابتدایی)

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

 

       موضوع                       کارورزی ۲ ( اول ابتدایی)

عداد صفحات ۴۰
نوع فایل Word
قیمت ( ریال ) ۱۰۰۰۰۰

 

شرح مختصری از کارورزی ۲ :

فعالیت‌های یادگیری، فرصت‌هایی برای کسب تجربیات مستقیم، ارزیابی و بازاندیشی درباره یادگیری است. انواع  فعالیت‌های یادگیری که می‌توان به آن اشاره کرد، عبارتند از: درگیری تحصیلی، مرور مباحث، سنجش آموخته‌ها،  یادگیری مشارکتی، مهارت‌های تفکر، طراحی تکلیف، رفع بدفهمی، رفع عقب ماندگی تحصیلی، و ارزشیابی ازآموخته های دانش‌آموزان.

در طراحی، اجرا و ارزیابی فعالیت‌های یادگیری این نکته مهم است که دانشجویان کارورزی  با این حقیقت روبرو شوند که بسیاری از مسائل تعلیم و تربیت، پیچیده و به هم پیوسته  و وابسته به زمینه‌اند. از این رو فرصت‌های یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی ۲، به دنبال آن است تا دانشجویان را در معرض دانش کاربردی که ترکیبی  از انواع مختلف دانش بیانی، رویه‏ای، موقعیتی، فراشناختی  است قرار دهد.  آن‌چه مهم است این است که دانشجویان در فعالیت‌های یادگیری انتخاب شده، درگیر شوند و در صورت لزوم مسائل مختلف آموزشی را از ابعاد مختلف و زوایای گوناگون ببینند و در تمرین معلمی، ملزم شوند برای انجام هر فعالیت یادگیری،  به تدوین برنامه،مشخص کردن نحوه اجرای آن فعالیت و نیز ارزیابی آن بپردازند و با بازاندیشی درباره فعالیت یادگیری، علت موفقیت و یا عدم موفقیت خود را بیابند و در صورت نیاز مجدداً به تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه بپردازند. بنابراین نمونه‌های معرفی شده صرفاً مثالی است و با توجه به ابعاد مختلف  و موقعیت‌های گوناگون، انتظار می‌رودمراحل مختلفی برای تدوین، اجرا، ارزیابی و بازاندیشی ازسوی دانشجو شناسایی و به کار گرفته شود. در این بخش، به طور اجمالی با این فعالیت‌های یادگیری و گام‌های اجرایی آن‌ها آشنا می‌شویم.

درگیر نمودن دانش آموزان:

زمانی است که فرد با توجه به تجارب و دانش پیشین خود با موقعیت‌یادگیری جدید (چالش‌برانگیز) روبرو می‌شود و در نتیجه تعامل با محیط دانش جدید خود را  شکل داده  و سعی می‌کند  به صورت مستقیم در دستیابی به نتایج مورد انتظار نقش ایفا کند.  درگیر نمودن دارای سه بعد درگیری رفتاری، درگیری شناختی و درگیری انگیزشی است.  

درگیری شناختی، شامل تلاش فرد برای انتخاب و به کارگیری انواع  فرایندها و راهبردهای  شناختی و فراشناختی است که برای یادگیری مفید است.

درگیری انگیزشی: شامل سه مؤلفه احساس، ارزش، و عاطفه است و مربوط به این‌است که فرد موقعیت‌های چالش برانگیزی برای یادگیری مورد استفاده قرار می‌دهد.

 

فهرست مطالب

۱_ مقدمه:                                                                                                                                                          ۳

۲_درگیر کردن دانش اموزان :                                                                                                                            ۴

۳_ مرور مباحث :                                                                                                                                               ۱۰

۴_ سنجش اموخنه ها :                                                                                                                                     ۱۵

۵_ یادگیری مشارکتی :                                                                                                                                     ۲۰

۶_طراحی تکلیف برای یکی از موضوعات درسی :                                                                                             ۲۵

۷_  رفع بد فهمی های دانش اموزان :                                                                                                                ۳۱

۸_ طراحی فعالیت برای جبران عقب ماندگی های تحصیلی:                                                                              ۳۶

۹_ ارزشیابی از اموخته ها :                                                                                                                                ۴۲

۱۰_ مهارت تفکر :                                                                                                                                             ۴۷

۱۱_ تقویت / بهبود عملکرد های عاطفی :                                                                                                         ۵۶

 

  موضوع                       کارورزی ۲ ( اول ابتدایی)

عداد صفحات ۴۰
نوع فایل Word
قیمت ( ریال ) ۱۰۰۰۰۰

 

 

RIAL 100,000 – خرید

  • مارس 2, 2021

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است