تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۱ علوم تربیتی مقطع ابتدایی

کارورزی سرا کارورزی ۱ علوم تربیتی مقطع ابتدایی
کارورزی 1 علوم تربیتی مقطع ابتدایی | کارورزی سرا | www.karvarzisara.ir

کارورزی ۱ علوم تربیتی مقطع ابتدایی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی ۱ علوم تربیتی مقطع ابتدایی

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی

شرح مختصری از کارورزی :

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره ی آموزشی در معرض تجربیات متنوع وغنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند . برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها و گفتگو برای تعدیل ، تعمیق تجربیات و توسعه ی شایستگی های حرفه ای را فراهم می کند . این فرآیند از مشاهده تاملی آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارت های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه توسعه ی حرفه ای مداوم ختم می شود . مطالعه مسئله های آموزشی – تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است . فرصت های یادگیری تدارک دیده شده باید امکان  تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های  واقعی ، برای یافتن راه حل های قابل دفاع (با پشتوانه نظری و پژوهشی ) جهت پاسخ به مسئله های آموزشی و تربیتی تدارک ببیند. در برنامه کارورزی  دانشجو با درک مبانی نظری قادر خواهد بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت های تربیتی آموزشی را با ارائه شواهدی از پژوهش ها – یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این تصمیمات در برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتوانه  نظری لازم برخوردار است  .

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

هدف های کلی گزارش کارورزی ۱……………………………………………………………………………………………………………………….۲

فصل اول : مشاهده آزاد و تجربه اولین روز کارورزی………………………………………………………………………………………………۳

فصل دوم : مشاهده تاملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه ………………………………………………………………………………..۹

توصیف موقعیت فیزیکی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

ایجاد مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

استنباط اولیه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

جمع آوری شواهد …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

تبیین مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

فصل سوم : مشاهده تاملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه …………………………………………………………………………….۱۴

توصیف موقعیت ساختار سازمانی …………………………………………………………………………………………………………….۱۴

ایجاد مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

استنباط اولیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

جمع آوری شواهد ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

تبیین مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲

فصل چهارم : مشاهده تاملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی و روانی ……………………………………………………………………..۲۳

توصیف موقعیت عاطفی روانی …………………………………………………………………………………………………………….۲۳

ایجاد مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

استنباط اولیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶

جمع آوری شواهد …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

تبیین مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

فصل پنجم : مشاهده تاملی کلاس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش …………………………………………………………………….۳۱

توصیف موقعیت فرآیند آموزش …………………………………………………………………………………………………………۳۱

ایجاد مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

استنباط اولیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

جمع آوری شواهد ………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

تبیین مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

عنوان کارورزی ۱ علوم تربیتی مقطع ابتدایی
رشته تحصیلی تربیت معلمی – علوم تربیتی
تعداد صفحات ۴۰
نوع فایل Word
قیمت ( ریال ) ۱۰۰٫۰۰۰
RIAL 100,000 – خرید

  • ژوئن 23, 2018

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است