تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۱ راهنمایی ومشاوره

کارورزی سرا کارورزی ۱ راهنمایی ومشاوره
کارورزی 1 راهنمایی ومشاوره | کارورزی سرا | www.karvarzisara.ir

کارورزی ۱ راهنمایی ومشاوره

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی ۱ راهنمایی ومشاوره

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی

شرح مختصری از کارورزی :

گزارش حاضر در ارتباط با کارورزی۱ باهدف مشاهده ی تاملی ودقیق موقعیت های آموزشی وتربیتی وروابط عاطفی ومحیط فیزیکی در سطح مدرسه وکلاس درس جهت کسب توسعه مهارت های حرفه اس صورت گرفته است.برای جمع آوری اطلاعات,همچنین تفسیر منابع علمی مرتبط استفاده گردیده است.در این گزارش اطلاعات جمع آوری شده از موقعیت های آموزشی تربیتی,روابط عاطفی ومحیط فیزیکی در سطح مدرسه وکلاس درس توصیف شده . وهمچنین برای تحلیل موقعیت های واقعی وانطباق آن با یافته های نظیر خاطره اولین روز کارورزی و  مطالعه موردی در قالب پژوهش روایتی تدوین وگزارش شده است,جمع آوری اطلاعات جامع از رویدادهاوموقعیت های آموزشی تربیتی مدرسه وکلاس درس   وتفسیر وتبیین آنها باعث کسب مهارت ها وتجارب ارزشمند معلمی گردد.

::. فهرست مطالب .::

مقدمه:                        ۴

فصل ۱

گزارش فیزیکی:           ۵

فصل۲

ساختار اداری:            ۱۳

وظایف کادر اداری:     ۱۴

فصل ۳

مقایسه هدف های:       ۱۵

فصل۴

گزارش تعاملی عاطفی:   ۱۶

فصل۵ 

استاندارهای مرکز مشاوره:     ۱۸

فصل۶

گزارش های روایی:         ۲۰

گزارش روایی۳:             ۲۰

گزارش روایی۴:              ۲۱

گزارش روایی۲:             ۲۲

عنوان کارورزی ۱ راهنمایی ومشاوره
رشته تحصیلی تربیت معلمی
تعداد صفحات ۲۵
نوع فایل Word
قیمت ( ریال ) ۱۳۰٫۰۰۰
RIAL 130,000 – خرید

  • اکتبر 8, 2018

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است