تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۱و ۲ فرهنگیان

کارورزی سرا کارورزی ۱و ۲ فرهنگیان
کارورزی 1و 2 فرهنگیان

کارورزی ۱و ۲ فرهنگیان

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

مختصری از کارورزی :

آموزش و پرورش زیربنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است . امروزه دیگر نمی­توان اهمیت و تناسب آموزش و پرورش را برای آینده جوامع، کم ارزش شمرد و آن را فعالیتی در ردیف و موازی سایر فعالیت ها دانست. به تعبیر میتچل «اگر تنها یک عرصه از عرصه های حیات بشری نیازمند توجه به آینده باشد، آن عرصه، عرصه آموزش و پرورش است.» (مهرمحمدی، ۱۳۷۶) برای رویارویی مؤثر با چالش های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و اخلاقی، بستری مناسب تر و کارسازتر از نظام تعلیم و تربیت نمی توان یافت.

معلم از آن جهت کارگزار و عامل اصلی تعلیم و تربیت به شمار می آید که اهداف اجرایی و نیز متعالی نظام آموزشی، در نهایت توسط وی محقق می شود و به منصه ظهور می رسد. در نتیجه، معلم به واسطه نقش برتری که دارد، باید به بازنمای تمام و کمال خصوصیات و کیفیت های مطلوب هر نظام آموزشی تبدیل شود. تعامل مستمر و چهره به چهره معلم و دانش آموزان به عنوان دو قطب اصلی نظام تربیتی، معلم را در موقعیت ممتاز و منحصر به فردی قرار می دهد که هیچ یک از دیگر عناصر نظام آموزشی از آن برخوردار نیستند. به همین سبب، ضعف و فتور وی می تواند موجب گسست این زنجیره و شکست در دستیابی به اهداف آموزشی و پرورشی شود.

                     فهرست مطالب

گزارش روایتی روز اول کارورزی ـــــــــــــــــــــــــــــــ۵

گزارش موقعیت فیزیکی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۱

گزارش عاطفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۳

گزارش آموزشی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۰

گزارش ساختاری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۸

نام فایل کارورزی ۱و ۲ فرهنگیان
مقطع کارشناسی
رشته تربیت معلمی – معلمی
قیمت
۱۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۴۰

 

RIAL 150,000 – خرید

  • آوریل 7, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است