تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی دبیری زبان و ادبیات فارسی

کارورزی سرا کارورزی دبیری زبان و ادبیات فارسی
کارورزی دبیری زبان و ادبیات فارسی

کارورزی دبیری زبان و ادبیات فارسی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

مختصری از کارورزی :

آماده سازی یک شخص برای شغل شریفی بنام معلمی ، که شغل انبیاست ، مراحل مختلفی را می طلبد .به نظر من درس های تئوری برای آمادگی فرد برای شغل معلمی تأثیر دارد اما تأثیر آن در برابر واحد های عملی کمتر است .یکی از واحد های عملی کارورزی است . کارورزی شخص را برای رسیدن به قله اوج پرورش افراد آماده می کند که این قله اوج همان شغل معلمی است. کارورزی راه را به شخص نشان می دهد که چگونه با افراد جامعه ، مخصوصا محصلان ، ارتباط برقرار کرده و همچنین پرورش صحیح این افراد را به شخص نشان می دهد .بنابراین برای یک معلم ، که مهمترین شغلش پرورش افراد ،(از نظر تربیتی ،اخلاقی ، اجتماعی و…) است ، بهترین مقدمه همان کارورزی است .

برنامه کارورزي ۱ فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی هاي حرفه اي را فراهم می کند .این فرآیند از مشاهده مسائل فیزیکی، آموزشی ،تربیتی وعاطفی آموزشگاه آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارت هاي یادگیري مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه حرفه اي ختم می شود . مطالعه مسئله هاي آموزشی/تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه اي معتبر و کسب تجربیات دست اول است . فرصت هاي یادگیري تدارك دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت هاي واقعی، براي یافتن راه حل هاي قابل دفاع (با پشتوانه نظري و پژوهشی ) جهت پاسخ به مسئله هاي آموزشی /تربیتی تدارك ببیند . در برنامه کارورزي دانشجویان با درك مبانی نظري قادر خواهند بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت هاي تربیتی /آموزشی را با ارائه شواهدي از پژوهش ها /یافته هاي علمی پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این تصمیمات در برنامه ریزي، اجرا و ارزیابی براي حمایت از یادگیري دانش آموزان از پشتوانه نظري لازم برخوردار است .در کارورزي یک دانشجویان توانایی تحلیل موقعیت هاي واقعی و انطباق آن با یافته هاي نظري را کسب کرده و ظرفیت هاي حرفه اي خود را توسعه خواهند داد.

                                    فهرست

     عنوان                                                                         صفحه

پیش گفتار……………………………………………………………………….۶

مقدمه………………………………………………………………………………۷

تعریف کارورزی……………………………………………………………….۸

اهداف کارورزی……………………………………………………………….۹

اهمیت وضرورت اجری کارورزی…………………………………….۹

پیشینه کارورزی…………………………………………………………….۱۰

مراحل دوره انجام کارورزی……………………………………………۱۱

    فصل اول:

گزارش روز اول………………………………………………………………۱۳

    فصل دوم:

گزارش فیزیکی…………………………………………………………….۱۷

    فصل سوم:

گزارش سازمانی اداری………………………………………………….۲۴

    فصل چهارم:

گزارش عاطفی…………………………………………………………..۲۸

    فصل پنجم:

گزارش آموزشی………………………………………………………..۳۱

     فصل ششم:

کد گذاری…………………………………………………………………۳۵

بیان مسئله  و پیشنهادات………………………………………..۳۷

نتیجه گیری……………………………………………………………..۴۰

منابع………………………………………………………………………..۴۰

نام فایل کارورزی دبیری زبان و ادبیات فارسی
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی
قیمت
۱۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۴۰
RIAL 150,000 – خرید

  • مارس 25, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است