تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

چگونه توانستم مشکل ناسازگاری دانش آموزم راکاهش دهم؟

کارورزی سرا چگونه توانستم مشکل ناسازگاری دانش آموزم راکاهش دهم؟
چگونه توانستم مشکل ناسازگاری دانش آموزم راکاهش دهم؟

چگونه توانستم مشکل ناسازگاری دانش آموزم راکاهش دهم؟

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

مختصری از گزاش تخصصی :

در سال         وقتی در یکی از دبستانهای شهرستان        مشغول گدراندن دوره کارورزی بودم با دانش آموزی مواجه شدم ؛ که نه تنها روند آموزش را در کلاس درس دچار اختلال کرده بود بلکه نظم وانضباط مدرسه را برهم زده بود . او دارای اختلالات رفتاری از قبیل  شلوغي غير نرمال ، مسخره كردن ديگران، اذيت دادن کردن ديگر دانش آموزان ،حسادت ، بي حوصلگي ،فحش دادن به ديگران ، لجبازي ، تنبلي بود. با توجه به اطلاعات بد ست آمده سوالات زير براي رفع مشكل او در ذهن من ايجاد گرديد:

۱- آيا تربيت غلط او، موجب اختلال رفتاري ايشان شده است ؟

۲- آيا به خاطر روايط غلط با وی، ايشان دچار خود پنداري منفي از خود شده است؟

۳-  آيا او دچار كمبود محبت شده است؟

۴-  آيا او با رفتارهاي خويش مي خواهد د يگران را به خود متوجه سازد؟

۵- چه راه حل هايي براي مشكل وجود دارد؟؟

براي گرد آوري اطلاعات روشهاي متعددي وجود داشت؛ با توجه به موضوع پژوهش ، به نظر مي رسید كه باید از چند روش به صورت تركيبي براي جمع آوري اطلاعات استفاده نمایم . در اين پژوهش روشهاي مشاهده ، مشاهده مشاركتي و مصاحبه را انتخاب نمودم. برای کاهش حسادت ، شرکت دادن فرد در گروه  و احساس مسئولیت فرد نسبت  به گروه باید انجام شود  لذا ازمعلم فرد خواسته می شود که بین دانش آموزان تبعیض قائل نشوند و رفتارشان نسبت به فرد ملایم گردد.برای کاهش پرخاشگری و لج بازی ؛ ویژگی های مثبت دانش آموز خود را با تشویق تقویت نمایند. تا دانش آموز دچار کمبود محبت نگردد .  به نظر می رسد یکی از علتهای  اساسی پرخاشگری و لج بازی تبعیض و کمبود محبت بایدبه  دانش آموز خود بر چسب های مثبت بزنند  تا کودک باور کند که واقعاً دارای  ویژگی های مثبت است .براي كاهش ضعف تحصيلي ، از بين بردن مشكلات عاطفي توسط والدين ومعلم مربوطه ، ايجاد انگيزه ، تقويت ويژگي هاي مثبت ، شكوفايي اعتمادبه نفس كودك ، توجه لازم به كودك ، تغيير نگرش كودك نسبت به خود از جمله عواملي هستندكه مي توانند ضعف تحصيلي دانش آموزرا كاهش دهند.

نام فایل چگونه توانستم مشکل ناسازگاری دانش آموزم راکاهش دهم؟
مقطع کارشناسی
رشته تربیت معلمی
قیمت
۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۷
RIAL 50,000 – خرید

  • آوریل 29, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است