تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلمان ( کار پوشه کارورزی ۴)

کارورزی سرا پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلمان ( کار پوشه کارورزی ۴)
کنش پژوهی | کنش پژوهی فردی | کنش پژوهی معلمی | کنش پژوهی مدرسه | www.karvarzisars.ir

پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلمان ( کار پوشه کارورزی ۴)

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

مختصری از کارورزی :

نظریه ی به سازی مدارس ، چندین سال است که توسعه یافته است، اما این ایده که مدرسه ای بسازیم که بتواند یادبگیرد، “مدارس به مثابه سازمان های یادگیرنده”، پس از ترویج نظریه سازمان یادگیرنده توسط پیتر سنگه  مورد توجه قرار گرفته است. او بر این باور است که “مدارس می توانند از نو بازسازی شوند و در فرایندی مداوم ، منظم و خود پایدار به سازی شوند”. به زعم او این مهم نه با دستور یا پیشنهاد، کنترل منابع یا نظارت و ارزشیابی نیروی انسانی، بلکه با “ترویج یادگیری” به معنی گسترش مهارت های بازبینی عملکردها و واکاوی پیش فرض های ذهنی معلمان و مشارکت آنها در تبین آرمان ، کسب آگاهی و توسعه ی صلاحیت های حرفه ای آنها ممکن است.

                                       فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                           ۵

طرح یادگیری شماره ی ۱                                                                   ۷

طرح یادگیری شماره ی ۲                                                                     ۹

طرح یادگیری شماره ی ۳                                                                   ۱۲

طرح یادگیری شماره ی ۴                                                                   ۱۴

طرح یادگیری شماره ی ۵                                                                    ۱۶

شرح روایت کارورزی ۴                                                                    ۱۸

گزارش موقعیت فیزیکی مدرسه                                                           ۱۸

گزارش ساختار و سازمان مدرسه                                                         ۱۹

گزارش موقعیت عاطفی و روانی                                                          ۲۰

زمانبندی جلسات کارورزی                                                                ۲۲

وظایف و نحوه ی کار                                                                      ۲۳

منابع                                                                                          ۲۸

نام فایل پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلمان ( کار پوشه کارورزی ۴)
مقطع علوم تربیتی ( پیش دبستان و دبستان )
رشته معلمی ، تربیت معلم
قیمت
۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۰
RIAL 100,000 – خرید

  • مارس 22, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است