تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

مسئله یابی کارورزی ۳و۴

کارورزی سرا مسئله یابی کارورزی ۳و۴
پروژه پایانی 1 (کارنمای معلمی ) رشته : علوم تربیتی

مسئله یابی کارورزی ۳و۴

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

مختصری از کارورزی :

هر تجربه آموزشی را که با شغل ترکیب شود، می توان  کارورزی نامید و همین ترکیب است که کارورزی را به ابزاری منحصر به فرد برای ( کنکاش شغلی) (Career Exploration) تبدیل می کند.

اصل کلمه کارورزی به واژه (کارورز) بر می گردد و به فردی گفته می شود که در حین تحصیل در آموزش عالی و یا بلافاصله بعد از پایان دوران تحصیل ون تنها با هدف کسب تجربه و مهارت کاری و عملی در موسسه ای مشغول به کار می شود.

کارورزی می تواند برای افراد حالت اجباری یا اختیاری داشته باشد. یعنی کارورز گاهی اوقات باید برای گذراندن دو یا سه واحد درسی در دانشگاه به دوره کارورزی روی بیاورد و یا اینکه خودش به طور داوطلبانه در یک واحد صنعتی یا اداری مشغول کار (بون دستمزد) شود. دوره کارورزی امکان و فرصتی برای آشنایی دانشجویان با محیط کار محسوب می شود که نه تنها باعث افزایش قابلیت های آنان برای اشتغال در آینده می شود بلکه به کارورزان قدرت انتخاب بیشتری در انجام وظایف ارائه شده می دهد تا بتواند بهتر به علاقمندی ها و گرایش های خود در زمینه های مختلف پی برده و نقاط ضعف و قوت کار خود را ارزیابی کنند. 

مساله یابی

پیش ازآن که مساله را بتوان حل کرد باید آن را شناخت و یک تعریف صحیح از آن داشته باشیم یعنی تبیین شود که چه وضعیتی نمایانگر مساله است و کدام مساله باید حل شود؟ کلآ تمامی فعالیت های مربوط به تعیین وجود مساله و اهمیت آنها و شناسایی انها فرایند شناسایی مساله و تعیین اهداف و اولویت بندی آنها را مساله یابی می نامند .

ما در این پروژه که به بررسی سه مسئله  به صورت فردی و گروه کوچک و نیز گرو ه بزرگ  با روش اقدام پژوهی پرداخته ایم. و امید است که بتوانیم با ارائه راهکار هایی که بیان می کنیم و انجام انها قدم کوچکی در حل برخی از مشکلات دانش اموزان برداشته باشیم.

                                     فهرست مطالب

تقدیر و تشکر                                                                                                            ۳

مقدمه                                                                                                                       ۸

فصل اول: چگونه توانستم دانش آموز امیر حسین را در غلبه بر مشکل لکنت زبانش یاری    کنم؟………………………………………………………………………………………………………………………….۹

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

توصیف وضع موجود…………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱- نقش خانوادگی امیر حسین:………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-ضربه های روحی در گذشته یا مکان خاص…………………………………………………………………. ۱۴

روش گردآوری اطلاعات (۱)………………………………………………………………………………………. ۱۵

تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………. ۱۵

راه حل پیشنهادی برای مشکل……………………………………………………………………………………….. ۱۶

راه حل پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

چگونگی اجرای تغییر پیشنهادی……………………………………………………………………………………. ۱۷

انتخاب راه جدید موقتی……………………………………………………………………………………………….. ۱۸

چگونگی نظارت بر راه حل جدید………………………………………………………………………………….. ۱۸

گردآوری اطلاعات شواهد (۲)……………………………………………………………………………………… ۱۹

تصمیم نهایی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. ۱۹

دیگر روش ها و راهکار های درمان……………………………………………………………………………… ۲۰

بررسی لکنت زبان و راههای درمان آن………………………………………………………………………….. ۲۱

اختلالات عاطفي و  نارسايي هاي تکلمي:……………………………………………………………………….. ۲۲

اختلا لا ت دستگاه شنوايي و نارسايي هاي تکلمي:…………………………………………………………….. ۲۲

نقش مهم ترس:………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

بهبودي از لکنت زبان:………………………………………………………………………………………………… ۲۳

روش هاي اصلا ح لکنت زبان :……………………………………………………………………………………. ۲۴

عوامل موثر در درمان لکنت زبان:                                                                                 ۲۵

فصل دوم : چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم رابهبود بخشم؟……………………………………………………….۲۹

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

توصیف وضع موجود…………………………………………………………………………………………………. ۳۲

گرد آوری شواهد (۱)…………………………………………………………………………………………………. ۳۴

الف : کسب نمرات……………………………………………………………………………………………………… ۳۴

نمودار شماره۱ :  نمودار ستونی میانگین نمرات اسفند،فروردین،اردیبهشت……………………………. ۳۵

ب : پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

ج : مصاحبه با والدین…………………………………………………………………………………………………. ۳۶

د : مصاحبه با همکاران………………………………………………………………………………………………. ۳۷

پیشینه تحقیق :…………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

یافتن راه حل ها…………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

راه حل ها………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

انتخاب طرح جدید و اجرای آن……………………………………………………………………………………… ۴۴

روش اول: دادن برنامه ی درسی…………………………………………………………………………………… ۴۴

روش دوم:تبادل نظررودرروی دانش آموز قوی با ضعیف   ………………………………………………. ۴۴

روش سوم: تهیه فرم بررسی و نظارت بر تکالیف واموردرسی  توسط اولیا……………………………. ۴۴

گردآوری شواهد (۲)………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

جدول شماره۴:میانگین نمرات ۵درس در نوبت دوم…………………………………………………………… ۴۸

اعتبار بخشي و ارزيابي………………………………………………………………………………………………. ۴۹

نتيجه گيري، ايرادها، پيشنهادها…………………………………………………………………………………….. ۵۱

فصل سوم: چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به  خوردن صبحانه ترغيب نمايم ؟.       ۵۳

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

توصيف  وضعيت موجود…………………………………………………………………………………………….. ۵۷

گردآوری اطلاعات و شواهد۱………………………………………………………………………………………. ۵۸

در ابتدا از معاونین پرسیدم :…………………………………………………………………………………………. ۵۸

از معلم راهنما سوال کردم :…………………………………………………………………………………………. ۵۸

تعریف صبحانه :……………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

اهمیت صرف صبحانه :………………………………………………………………………………………………. ۵۹

فواید مصرف صبحانه توسط دانش آموزان………………………………………………………………………. ۶۱

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها………………………………………………………………………………………. ۶۲

انتخاب راه حل موقتي…………………………………………………………………………………………………. ۶۲

اعتبار بخشي به راه حل ها…………………………………………………………………………………………… ۶۴

۲- ابتكاري بودن برخي از راه حل ها…………………………………………………………………………….. ۶۴

۴-پيش بيني تأثير راه حلها……………………………………………………………………………………………. ۶۴

توصيف وضع مطلوب يا (شواهد ۲)………………………………………………………………………………. ۶۷

ارزيابي از راه حل هاي اجرا شده………………………………………………………………………………….. ۶۸

نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

پيشنهادات كاربردي                                                                                                    ۷۰

منابع                                                                                                                      ۷۴  

نام فایل مسئله یابی کارورزی ۳و۴
مقطع کارشناسی
رشته تربیت معلمی
قیمت
۱۲۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۸۰
RIAL 120,000 – خرید

  • آوریل 13, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است