تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

مجموعه گزارشات کارورزی ۱

کارورزی سرا مجموعه گزارشات کارورزی ۱
مجموعه گزارشات کارورزی ۱

مجموعه گزارشات کارورزی ۱

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

مختصری از کارورزی :

اینجانب             دانشجو رشته علوم تربیتی گرایش اموزش وپرورش کودکان استثنایی دانشگاه فرهنگیان            که کارورزی یک خود را در مدرسه شادی گذرانده ام.در طول مدتی که برای کارورزی به ان مدرسه رفتم گزارش هایی را تهیه کرده ام که موضوع آنها به شرح آن است:

در گزارش اول خاطرات اولین روز کارورزی واحساسات خود را نوشته ام.

در گزارش دوم که موضوع آن توصیف محیط فیزیکی مدرسه است که محیط فیزیکی مدرسه از جمله موقعیت جغرافیایی مدرسه، حیاط،سالن،سالن اجتماعات، کلاسهاو…را توصیف کرده ام.

درگزارش سوم که موضوع آن مشاهده تاملی محیط فیزیکی بود محیط فیزیکی راتوصیف کردم و تاثیرات مثبت و منفی آن را نوشتم.

در گزارش چهار که موضوع آن مشاهده ساختار سازمانی در آموزشگاه بود وظایف تمامی کارکنان مدرسه را نوشتم.

موضوع پنجمین گزارش که تهیه کردم مشاهده تعاملات عاطفی در آموزشگاه بود از جمله:رابطه عاطفی معلمان با یکدیگر، معلم با دانش آموزان و…را نوشتم.

در گزلرش ششم که موضوع ان مشاهده تاملی کلاس درس بود عوامل مختلفی را که میتواند بر یک تدریس اثر بگذارد را بیان کرده ام. سپس گزارشهای خود را در قالب کد گذاری تجزیه تحلیل کردم.بعد از تجزیه تحلیل گزارش ها یک مسئله برای من به وجود آمد که موضوع آن طرح و رنگ ویلچر های دانش آموزان است که درباره این مسئله اطلاعاتی را جمع آوری کردم وتمامی این موارد در ادامه آورده شده است.

نام فایل مجموعه گزارشات کارورزی ۱
مقطع کارشناسی
رشته آموزش کودکان استثنایی
قیمت
۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۴۰
RIAL 100,000 – خرید

  • آوریل 8, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است