تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

كارورزي ۱ زبان و ادبیات عرب

کارورزی سرا كارورزي ۱ زبان و ادبیات عرب
<span itemprop=كارورزي ۱ زبان و ادبیات عرب" />

كارورزي ۱ زبان و ادبیات عرب

ارسال شده توسط کارورزی سرا

كارورزي ۱ زبان و ادبیات عرب

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی

شرح مختصری از کارورزی :

برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی های حرفه ای را فراهم می کند. این فرآیند از مشاهده مسائل فیزیکی، آموزشی ،تربیتی وعاطفی آموزشگاه آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارت های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه حرفه ای ختم می شود. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع )با پشتوانه نظری و پژوهشی( جهت پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. در برنامه کارورزی دانشجو با درک مبانی نظری قادر خواهند بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت های تربیتی/ آموزشی را  با ارائه شواهدی از پژوهش ها/ یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این  تصمیمات در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتوانه نظری لازم برخوردار است. در کارورزی یک دانشجویان توانایی تحلیل موقعیت های واقعی و انطباق آن با یافته های نظری را کسب کرده و ظرفیت های حرفه ای خود را توسعه خواهند داد.

 فهرست مطالب

کلید واژه ها ……………………………………………………………………………………………

پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………….

فصل یکم: معرفي وضعیت فیزیکي محل کارورزی …………………………………………………………………..

۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………….

۱-۲- مسائل مورد مشاهده

۱-۳- راه حل ها و پیشنهادات

فصل دوم: وضعیت آموزشي محل کارورزی …………………………………………………………………………

۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………….

۲-۲- مسائل مورد مشاهده

۲-۳- راه حل ها و پیشنهادات

 

فصل سوم:وضعیت تربیتي وعاطفي محل کارورزی …………………………………………………………………..

۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………….

۳-۲- مسائل مورد مشاهده

۳-۳- راه حل ها و پیشنهادات

منابع …………………………………………………………………………………………………………….

عنوان كارورزي ۱ زبان و ادبیات عرب
رشته تحصیلی تربیت معلمی – زبان و ادبیات عرب
تعداد صفحات ۲۰
نوع فایل Word
قیمت ( ریال ) ۱۸۰٫۰۰۰

 

RIAL 80,000 – خرید

  • ژوئن 23, 2018

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است