تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

طرح های کارورزی (۲)

کارورزی سرا طرح های کارورزی (۲)
طرح های کارورزی (2)

طرح های کارورزی (۲)

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

مختصری از کارورزی :

برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی های حرفه ای را فراهم می کند. این فرآیند از طرح های گوناگون از جمله رفع بدفهمی،تقویت عملکردهای عاطفی و … به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارت های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه حرفه ای ختم می شود. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع )با پشتوانه نظری و پژوهشی( جهت پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. در برنامه کارورزی دو دانشجو با درک مبانی نظری قادرخواهد بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت های تربیتی/ آموزشی را با ارائه شواهدی از پژوهش ها/ یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این تصمیمات در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتوانه نظری لازم برخوردار است. در کارورزی دو دانشجویان توانایی تحلیل موقعیت های واقعی و انطباق آن با یافته های نظری را کسب کرده و ظرفیت های حرفه ای خود را توسعه خواهند داد.

از آنجا که هدف از این مرحله ازکارورزی آشنایی با مسائل مدارس، توصیف و تفسیر مشکلات، رویدادهای تربیتی وآموزشی مورد مشاهده در مدارس همراه با علت یابی و ارائه راه حل وارائه گزارش با تاکید بر استفاده از منابع مناسب علمی ،هدایت معلم راهنما وایده های خلاقانه باشد.

این گزارش ، گزارش کارورزی مربوط به واحد درسی کارورزی دو در مدارس است. در این گزارش به ارائه ی مطالبی پرداخته شده است که از حضور بنده درآموزشگاه هاتف مغانجوق  به دست امده است .

                                 فهرست

مقدمه……………………………………………………………………………………………….۳

فصل اول

رفع بدفهمی     ……………………………………………………………………………………۴

فصل دوم

پرورش مهارت های تفکر…………………………………………………………………………….۶

فصل سوم

شناسایی ظرفیت ها و توانایی دانش آموزان…………………………………………………………۹

فصل چهارم

تقویت عملکرد های عاطفی………………………………………………………………………….۱۲

فصل پنجم

رفع عقب ماندگی تحصیلی…………………………………………………………………………….۱۴

فصل ششم

یکی از موضوعات تدریس……………………………………………………………………………….۱۶

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………۱۸

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………..۱۹

نتیجه  گیری  …………………………………………………………………………………………..۲۰

نام فایل طرح های کارورزی  (۲)
مقطع کارشناسی
رشته تربیت معلم – معلمی
قیمت
۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰
RIAL 100,000 – خرید

  • آوریل 13, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است