تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

طراحی فعالیت یادگیری (کارورزی ۲)

کارورزی سرا طراحی فعالیت یادگیری (کارورزی ۲)
<span itemprop=طراحی فعالیت یادگیری (کارورزی ۲)" />

طراحی فعالیت یادگیری (کارورزی ۲)

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی

 

عنوان :طراحی فعالیت یادگیری (کارورزی ۲)

قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

نوع :ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه : ۲۵

 

مختصری از کارورزی ۲ :

فعالیت های یادگیری فرصتی برای کسب تجارب مستقیم ،ارزیابی وباز اندیشی درباره یادگیری است .

درطراحی ،اجرا وارزیابی فعالیت های یادگیری این نکته مهم است که دانشجویان بااین حقیقت روبرو شوند که بسیاری از مسایل تعلیم وتربیت ،پیچیده ووابسته به زمینه اند. از این رو فرصت های یادگیری تدارک دیده شده درکارورزی دو بدنبال این است که دانشجویان را درمعرض دانش کاربردی که ترکیبی از انواع مختلف دانش بیانی ،رویه ای،موقعیتی وفراشناختی است قرار دهد.

برای انجام هر فعالیت یادگیری باید ،به تدوین برنامه،مشخص کردن نحوه اجرای آن ونیز ارزیابی آن فعالیت پرداخته شود وبا باز اندیشی درباره فعالیت یادگیری علت موفقیت یا عدم آنرا بیابند ودر صورت نیاز به تدوین ، اجرا وارزیابی بپردازند .

 

 

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………۲

طرح درس………………………………………………………………………………………………………………………..۳

مرور مباحث …………………………………………………………………………………………………………………….۷

درگیر نمودن دانش آموزان …………………………………………………………………………………………….۱۰

طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی تحصیلی …………………………………………………………..۱۲

تقویت/بهبود عملکرد های عاطفی دانش آموزان…………………………………………………………….۱۴

ارزشیابی از آموخته ها درس املا ……………………………………………………………………………………۲۰

ارزشیابی از آموخته ها درس ریاضی………………………………………………………………………………..۲۲

سخن آخر…………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

 

RIAL 100,000 – خرید

  • فوریه 7, 2019

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است