تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس عینک معلم

کارورزی سرا درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس عینک معلم
<span itemprop=درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس عینک معلم" />

درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس عینک معلم

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

درس پژوهی دوم ابتدایی

قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

ورد قابل ویرایش

۳۰ صفحه

شرح مختصری از درس پزوهی :

چکیده

آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران و مسئولیتی عظیم را بردوش این جماعت قرار می دهد. جستار پیش رو، حاصل این عشق و احساس وظیفه ی توأمان است.
درس پژوهي برگردان واژه ژاپني jugyokenkyu بمعني مطالعه يا پژوهش تشکيل شده است .kenkyu بمعني درس و jugyo بمعناي مطالعه يا پژوهش است . معادل انگليسي درس پژوهي Lesson study است . . .

منطق درس پژوهی ساده است اگر می­خواهيد آموزش را بهبود بخشيد، اثر بخش­ترين جا برای چنين کاری، کلاس درس است. اگر شما اين کار را با درس­ها شروع کنيد، مسئله­ي چگونگی کاربرد نتايج تحقيق در کلاس درس ناپديد می شود.در اينجا بهبود کلاس درس در درجه­ي اول اهميت است. درس پژوهی یکی از راههای ارتقا و دستیابی به شیوه های نوین تدریس و کنار گذاشتن شیوه ها و روشهای سنتی است . معلمین مقطع ابتدایی چند سالی است که تلاش می کنند تا بلکه بتوانند با شرکت درجشنواره ی الگوهای نوین تدریس خدمتی در این راستا به نظام تعلم و تربیت کشور به عنوان مهمترین رکن آینده ساز کشور کمکی کرده باشند…

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه :

بیان مسئله

تبین ضرورت و اهمیت موضوع :

یک دوره درس پژوهی

برنامه ریزی درس پژوهشی :

اهداف کلی :

هدف درس پژوهی :

حیطه عاطفی :

ویژگی های طرح درس ( سناریو  )

زمان بندي نحوه اجرا

چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها

ارزشیابی تدریس :

مدیر آموزشگاه

طرح درس

هدف کلی :

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

ارائه درس ( ایجاد انگیزه )

جمع بندی مطالب

ارزشیابی پایانی

تکلیف خلاقانه

تدریس اول :

*گزارش دهی مستند

جلسه دوم درس پژوهی

ارزشیابی تدریس :

معایب تدریس :

چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها

ارایه گزارش پایانی

روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی

جلسه اول درس پژوهی …………

جلسه دوم درس پژوهی

راهبرد فعالیت محور

راهبرد های یاد دهی – یادگیری

ابزار و امکانات مورد نیاز گروه

چالش های فرا روی گروه :

روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:

  • امکانات مورد نیاز گروه :

نتایج حاصله:

فهرست منابع و مآخذ

RIAL 120,000 – خرید

  • ژوئن 11, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است