تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت

کارورزی سرا درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت
<span itemprop=درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت" />

درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

عنوان درس پزوهی :خواندن ساعت

نوع فایل : ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه :  ۳۷

قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

مختصری از درس پزوهی :

از آن جا که مسأله آموزش کودکان در پایه‌های ابتدایی نیازمند استفاده از شیوه‌های متفاوتی می‌شود و هم چنین و محتوای درسی از مجموعه‌ای از مهارت‌ها (مشاهده کردن، پیش‌بینی کردن، بررسی فرضیه و …) و معلومات سازماندهی می‌شود که در نهایت کودکان را به بروز کنش عقلانی معطوف به نتایج مشهود و فهم عمیق دانش‌ها و ارزش‌ها سوق می‌دهد. لذا چالش‌های پیش روی گروه در این حوزه این بود که ما چگونه می‌توانیم در تدریس دروس مرتبط به صورت موثر عمل کرده و اهمیت درس را به صورتی شایسته به دانش‌آموزان بفهمانیم. پس از اجرای طرح درس اولیه (سناریو) و بازبینی آن، نهایتاً سناریو در کلاس تدریس و توسط اعضای گروه به مشاهده و نقد و تحلیل گذاشته شد…

چکیده :
مقدمه :
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع :
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی :
اهداف کلی :
هدف درس پژوهی :
حیطه عاطفی
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس :
طرح درس
اهداف جزئی :
هدفهای رفتاری :
ایجاد انگیزه :
ارزشیابی ورودی :
ارایه ی درس :
ارزشیابی پایانی :
جمع بندی و نتیجه گیری :
تعیین تکلیف :
تدریس اول :
*گزارش دهی مستند
*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس :
محاسن تدریس
معایب تدریس :
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
جلسه ی اول درس پژوهی
جلسه ی دوم درس پژوهی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
امکانات مورد نیاز گروه
نتایج حاصله:
پس از انجام مراحل
فهرست منابع و مآخذ

RIAL 120,000 – خرید

  • ژوئن 14, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است