تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

بسته کامل کاورزی ۱ و ۲ دانشگاه فرهنگیان

کارورزی سرا بسته کامل کاورزی ۱ و ۲ دانشگاه فرهنگیان
<span itemprop=بسته کامل کاورزی ۱ و ۲ دانشگاه فرهنگیان" />

بسته کامل کاورزی ۱ و ۲ دانشگاه فرهنگیان

ارسال شده توسط کارورزی سرا

بسته کامل کاورزی ۱ و ۲ دانشگاه فرهنگیان

 

برای خرید این بسته کلیک کنید

چکیده

وقتی دانش آموزان وارد دوره دبیرستان می شوند دچار دگرگونی در رفتار و شخصیت به دلیل ورود به محیط جدید و همچنین تغییرات سنی و بدنی  شده و اگر به طور درست و همه جانبه مورد توجه قرار نگیرند می توانند در ورطه ی تباهی قرار گیرند.

   فرهاد به گفته ی خود و یکی از دوستان قدیمیش در دوران ابتدایی و اویل راهنمایی دانش آموزی زرنگ بوده و رفتاری متعادل داشتهاست،اما از اواسط راهنمایی با نشست و برخواست با افراد ناباب و بیشتر دوستان بزرگسال خارج از مدرسه کم کم از مدرسه دور شده و از اول دبیرستان شروع به کشیدن سیگار و داشتین ارتباط نزدیک با جنس مخالف کرده است. او فردی است که نماینده ی طیف عظیمی از دانش آموزان بوده و هر دانش آموز مشکلاتی شبیه به فرهاد داشته ولی با میزان های متفاوت و گاهی نهفته در درون فرد و منتظر موقعیت مناسب تا بروز کند.

  این مقاله گزارشی از شخصیت و رفتار فرهاد نصیری،دانش آموز پایه ی دوم دبیرستان،رشته ی ریاضی-فیزیک و همه ی تلاش ها و برخورد ها و بازخورد های من در مواجه با این مسئله است.

این بسته شامل موارد زیر می باشد

فایل ها به صورت ورد و قابل تغییر میباشد

گزارش چگونه توانستم مشکل تفهیم درس دانش آموز …….. را حل کنم   ۳۳ صفحه

گزارش مشاهدات روزانه ی واحد کارورزی         ۶ صفحه

گزارش فیزیکی از دبیرستان                      ۱۷  صفحه

گزارش روابط اجتماعی مدیر و دبیران             ۱۴ صفحه

گزارش روایتی از دبیرستان                       ۹  صفحه

پرسشنامه                                        ۲   صفحه

فهرست مطالب گزارش چگونه توانستم مشکل تفهیم درس دانش آموز …….. را حل کنم  

  

-چکیده…………………………………………………………………………۳

-مقدمه………………………………………………………. ……………..۴      

-اقدام پژوهی…………………………………………………………………..۶ 

 -توصیف وضعیت موجود………………………………………….  ……………۱۱

-بیان مسئله…………………………………………………………………..۱۳

-گردآوری اطلاعات(شواهد۱)……………………………………………………….۱۴

-تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………….۱۶

– ارائه و اجرای راه حل های موقتی…………………………………………………۲۱

-اجرای طرح جدید و نظارت بر آن……………………………………………………۲۳

-گردآوری اطلاعات(شواهد۲)………………………………………………………..۲۹

-نتیجه گیری……………………………………………………………………۳۱

-منابع و مآخذ…………………………………………………………………..۳۳

RIAL 100,000 – خرید

  • مارس 19, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است