تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

نویسنده: کارورزی سرا

کارورزی 2 دانشگاه فرهنگیان (موضوع:چگونه حل مشکل عدم تفهیم مطالب درسی دانش آموزان)

کارورزی کارورزی 2

کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان (موضوع:چگونه حل مشکل عدم تفهیم مطالب درسی دانش آموزان)

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان (چگونه حل مشکل عدم تفهیم مطالب درسی دانش آموزان)
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته دبیری – معلمان
قیمت ۱۲۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۵۵

بیشتر بخوانید
بسته کامل کاورزی 1 و 2 دانشگاه فرهنگیان

کارورزی کارورزی 2 کاورزی 1

بسته کامل کاورزی ۱ و ۲ دانشگاه فرهنگیان

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل بسته کامل کاورزی ۱ و ۲ دانشگاه فرهنگیان
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته دبیری – معلمان
قیمت ۱۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۳

بیشتر بخوانید
گزارش کارورزی2 دانشگاه فرهنگیان

کارورزی کارورزی 2

گزارش کارورزی۲ دانشگاه فرهنگیان

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل گزارش کارورزی۲ دانشگاه فرهنگیان
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته دبیری – معلمان
قیمت ۱۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۰

بیشتر بخوانید
کارورزی ۳ تربیت معلم ( دانشگاه فرهنگیان )

گزارش تخصصی فرهنگیان

گزارش تخصصی دبیر ورزش و تربیت بدنی حل مشکل کف پای صاف دانش آموزان بوسیله ورزش

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل گزارش تخصصی حل مشکل کف پای صاف دانش آموزان بوسیله ورزش
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته دبیری ورزش و تربیت بدنی
قیمت ۷۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۲

بیشتر بخوانید
بسته کامل کاورزی 1 و 2 دانشگاه فرهنگیان

کنش پژوهی

کنش پژوهی بررسی تاثیر آموزشهای راهبردهای یادگیری (مرور ذهنی، بسط دهی، سازمان دادن، نظارت بر درک) بر پیشرفت

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل کنش پژوهی بررسی تاثیر آموزشهای راهبردهای یادگیری (مرور ذهنی، بسط دهی، سازمان دادن، نظارت بر درک) بر پیشرفت
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته معلمی ، تربیت معلم
قیمت ۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۵۰

بیشتر بخوانید
کنش پژوهی ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان

کنش پژوهی

کنش پژوهی ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل کنش پژوهی ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته معلمی ، تربیت معلم
قیمت ۸۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
کنش پژوهی با موضوع استرس

کنش پژوهی

کنش پژوهی با موضوع استرس

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل کنش پژوهی با موضوع استرس
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته معلمی ، تربیت معلم
قیمت ۲۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۴

بیشتر بخوانید
کنش پژوهی تقویت مهارت انشا نویسی دانش آموزان کلاس ششم

کنش پژوهی

کنش پژوهی تقویت مهارت انشا نویسی دانش آموزان کلاس ششم

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل کنش پژوهی تقویت مهارت انشا نویسی دانش آموزان کلاس ششم
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته معلمی ، تربیت معلم
قیمت ۷۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۷

بیشتر بخوانید
  • دیدگاه‌ها برای کنش پژوهی تقویت مهارت انشا نویسی دانش آموزان کلاس ششم بسته هستند
  • مارس 18, 2017
کارورزی ۴ ( دانشگاه فرهنگیان )

کارورزی کارورزی 4

کارورزی ۴ ( دانشگاه فرهنگیان )

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل کنش پژوهی تقویت مهارت انشا نویسی دانش آموزان کلاس ششم
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته معلمی ، تربیت معلم
قیمت ۱۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۸۰

بیشتر بخوانید