تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۱ علوم تربیتی مقطع ابتدایی ( دوم )

کارورزی سرا کارورزی, کاورزی 1 کارورزی ۱ علوم تربیتی مقطع ابتدایی ( دوم )
کارورزی 1 علوم تربیتی مقطع ابتدایی ( دوم ) | کارورزی سرا | www.karvarzisara.ir

کارورزی کاورزی 1

کارورزی ۱ علوم تربیتی مقطع ابتدایی ( دوم )

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی ۱ علوم تربیتی مقطع ابتدایی ( دوم )

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی

شرح مختصری از کارورزی :

تبديل شدن يك فرد به يك معلم حرفه اي مراحل مختلفي را مي طلبد . يكي از مهم ترين مراحلي كه مي تواند دانشجو را به يك معلم خوب و حرفه اي تبديل كند و تجربيات زيادي را در اختيار دانشجو براي قرار دهد،كارورزي است .

به عقيده ي بنده تاثير واحد عملي كارورزي از واحد هاي تئوري بيشتر است. زيرا دانشجو مستقيما با بچه ها ارتباط برقرار مي كند و روحيات و استعداد هاي انان را مشاهده مي كند . در كارورزي دانشجو مطالبي را كه به صورت تئوري در كلاس ها فرا گرفته است به صورت عملي مشاهده و لمس مي كند.

بخش اصلی اين گزارش شامل پنج فصل می باشد:

فصل اول:  در اين فصل به گزارش از روز اول ورود به مدرسه و اتفاقات و مشاهدات ان روز پرداخته شده است .

فصل دوم:  در این فصل وضعيت فیزیکی دبستان دكتر احمد قره داغلي توصیف گردیده است .

فصل سوم:  در اين فصل ساختار سازماني و وظايف هر يك از مسولين مدرسه به صورت خلاصه بيان شده است .

فصل چهارم: در این فصل توضيحاتي در مورد وضعیت آموزشی دبستان قره داغلي داده شده است.(مانند:تدريس كلاسي معلم ،شيوه مديريت و رهبري كلاس توسط معلم و ……)

فصل پنجم: در این فصل مطالبي در رابطه با وضعیت تربیتی وعاطفی وارتباطات انسانی حاکم برآموزشگاه ذکر گردیده است). توصیف رفتار مدیر با همکاران ، والدین و دانش اموزان و..)

كلید واژه ها  :

كارورزي، مشاهده ،وضعیت فیزيکی، آموزشی، تربیتی ،عاطفی،وظايف

 

دوستان عزیز اگر  در موقع خرید کارورزی دچار مشکل شدید ، میتوانند با کارت به کارت کردن مبلغ فایل مورد نظر و ارسال نام فایل وشماره پرداخت  از طریق تلگرام ایمیل یا اس ام اس فایل مورد نظر را دریافت کنید

۶۰۳۷ ۶۹۱۶ ۱۴۴۱ ۱۶۰۱

شماره کارت بانک صادرات به نام حامد رضائی محمودآباد
۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ شماره موبایل ارتباط با پشتیبانی اس ام اس
۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶  @karvarzisara تلگرام
ir7sad@gmail.com ایمیل

فهرست مطالب

مقدمه      ……………………………………………………………………………………………………………………………               ۱

كليد واژه ها      ………………………………………………………………………………………………………………….                ۲

اهداف كارورزي      …………………………………………………………………………………………………………….                ۲

گزارش مشاهده ازاد      ………………………………………………………………………………………………..                ۳

گزارش فيزيكي      ……………………………………………………………………………………………………………..               ۱۰

وضعيت كلاس ۱۰۴      ………………………………………………………………………………………………                ۱۷

ساختار سازماني      ……………………………………………………………………………………………………….                ۱۸

شرح وظايف      ………………………………………………………………………………………………………………               ۲۱

گزارش آموزشي      …………………………………………………………………………………………..             ۲۶

ا) تهيه ي گزارش از تدريس معلم      ………………………………………………………………………..                ۲۶

الف) نحوه شروع كلاس و جلب توجه دانش اموزان      ……………………………………………………..               ۲۶

ب) ارائه ي مطالب      ………………………………………………………………………………………… ……               ۲۷

ج) فعاليت هاي تكميلي      ……………………………………………………………………………………….                 ۲۸

د) تناسب روش تدريس با موضوع درس و مطالب ارائه شده      ………………………………………               ۲۸

۲) نحوه ي مديريت و رهبري كلاس      ……………………………………………………………………..              ۲۸

الف) سعي در شناخت دقيق و صحيح دانش اموزان      …………………………………………………….             ۲۸

ب)  داشتن اعتماد به نفس و تسلط بر كلاس      ……………………………………………………………             ۲۹

ج)  ايجاد صميميت و جو عاطفي در كلاس      ……………………………………………………………….             ۲۹

د) چگونگي ايجاد انضباط در كلاس      ………………………………………………………………………..             ۲۹

۳) نحوه ي استفاده از كتابخانه و ازمايشگاه      …………………………………………………………….            ۳۰

۴) شورا هاي مدرسه      …………………………………………………………………………………………………            ۳۰

۵) دفاتر موجود در مدرسه      …………………………………………………………………………………………            ۳۰

۶) تحليل برنامه ي هفتگي مدرسه      ……………………………………………………………………………            ۳۱

گزارش عاطفي      …………………………………………………………………………………………..         ۳۲

۱)روابط عاطفي      …………………………………………………………………………………………………… …….            ۳۲

الف) روابط متقابل مدير و ساير كاركنان و معلمان       …………………………………………………………            ۳۲

ب) بررسي روابط كاركنان مدرسه با والدين      ………………………………………………………………….            ۳۲

ج) بررسي روابط متقابل مدير و كاركنان با دانش اموزان      ……………………………………………….            ۳۳

د) بررسي روابط متقابل دانش اموزان      …………………………………………………………………………              ۳۳

ه) بررسي روابط متقابل معلمين      …………………………………………………………………………………             ۳۴

ي) بررسي روابط متقابل معلم با شاگردان      ……………………………………….                       ۳۴

۲) فعاليت تربيتي      …………………………………………………………………………………………………………            ۳۵

الف) نحوه برخور مدير با نقاط قوت و ضعف كاركنان كاركنان      ……………………………………………             ۳۵

ب) نحوه تشويق و تنبيه دانش اموزان توسط معلم      ………………………………………………………….            ۳۵

ج) نحوه اجراي مراسم اغازين      ………………………………………………………………………………..……..              ۳۶

۳) فعاليت پرورشي      ………………………………………………………………………………………………………..           ۳۶

الف) نحوه ي انجام نماز جماعت      ……………………………………………………………………………………….         ۳۶

ب) نحوه ي فضا ارايي مذهبي       ……………………………………………………………………………………….          ۳۶

۴) گزارش يك مورد انضباطي    ……………………………………………………………………………………….            ۳۶

۵) نتيجه گيري      ………………………………………………………………………………………………………….            ۳۶

الف) ارزيابي از فضاي حاكم بر مدرسه       ………………………………………………………………………….            ۳۶

ب) پيشنهاد براي بهبود وضع موجود      ……………………………………………………………………………            ۳۷

گزارش پاياني     ………………………………………………………………………………………………………………           ۳۸

سخن نهايي      …………………………………………………………………………………………………………………           ۴۰

عنوان کارورزی ۱ علوم تربیتی مقطع ابتدایی ( دوم )
رشته تحصیلی تربیت معلمی – علوم تربیتی
تعداد صفحات ۵۵
نوع فایل Word
قیمت ( ریال ) ۱۰۰٫۰۰۰
دوستان عزیز اگر  در موقع خرید کارورزی دچار مشکل شدید ، میتوانند با کارت به کارت کردن مبلغ فایل مورد نظر و ارسال نام فایل وشماره پرداخت  از طریق تلگرام ایمیل یا اس ام اس فایل مورد نظر را دریافت کنید

۶۰۳۷ ۶۹۱۶ ۱۴۴۱ ۱۶۰۱

شماره کارت بانک صادرات به نام حامد رضائی محمودآباد
۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ شماره موبایل ارتباط با پشتیبانی اس ام اس
۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶  @karvarzisara تلگرام
ir7sad@gmail.com ایمیل

 

برچسب , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *