تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

برچسب: دانلود مقاله

مجموعه گزارشات کارورزی ۱

کارورزی

گزارش کارورزی ۱ رشته آموزش کودکان استثنایی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل مجموعه گزارشات کارورزی ۱
مقطع کارشناسی
رشته آموزش کودکان استثنایی
قیمت ۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۴۰

بیشتر بخوانید
گزارش کارورزی 1

کارورزی کارورزی 2

گزارش کارورزی ۲ برای دانشجویان معلم( مدرسه دخترانه )

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل گزارش کارورزی ۲ برای دانشجویان معلم( مدرسه دخترانه )
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته دبیری – معلمان
قیمت ۱۲۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
کارورزی 2 دانشگاه فرهنگیان (موضوع:چگونه حل مشکل عدم تفهیم مطالب درسی دانش آموزان)

کارورزی کارورزی 2

کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان (موضوع:چگونه حل مشکل عدم تفهیم مطالب درسی دانش آموزان)

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان (چگونه حل مشکل عدم تفهیم مطالب درسی دانش آموزان)
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته دبیری – معلمان
قیمت ۱۲۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۵۵

بیشتر بخوانید
گزارش کارورزی2 دانشگاه فرهنگیان

کارورزی کارورزی 2

گزارش کارورزی۲ دانشگاه فرهنگیان

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل گزارش کارورزی۲ دانشگاه فرهنگیان
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته دبیری – معلمان
قیمت ۱۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۰

بیشتر بخوانید