تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

برچسب: دانشگاه فرهنگیان

پروژه پایانی کارشناسی رشته علوم تربیتی

پروژه پایانی (کارنما)

پروژه پایانی کارشناسی رشته علوم تربیتی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

عنوان :پروژه پایانی کارشناسی رشته علوم تربیتی

نوع فایل : ورد قابل ویرایش

قیمت ۱۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه :۳۸

بیشتر بخوانید

پروژه پایانی (کارنما)

پروژه پایانی ۲ دانشگاه فرهنگیان

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نوع فایل: ورد قابل ویرایش

عنوان :پروژه پایانی ۲ دانشگاه فرهنگیان

قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

تعداد صفحه : ۳۰

بیشتر بخوانید
گزارش کارورزی 4

چهارم ابتدائی درس پژوهی کارورزی کارورزی 4

عنوان : کارورزی ۴ (درس پژوهی :سوم ابتدایی علوم – درس گرما )

ارسال شده توسط کارورزی سرا

عنوان : کارورزی ۴ (درس پژوهی :سوم ابتدایی علوم – درس گرما )

تعداد صفحه : ۴۰ صفحه

نوع فایل : ورد قابل ویرایش

رشته علوم تربیتی

بیشتر بخوانید
کارورزی 3 دانشگاه فرهنگیان

کارورزی کارورزی 3

کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان
مقطع کارشناسی
رشته تربیت معلمی
قیمت ۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۵

بیشتر بخوانید
کارورزی 4رشته: راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی

کارورزی کارورزی 4

کارورزی ۴ رشته: راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

رشته: راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی
تعداد صفحه :۴۰
نوع فایل :قابل ویرایش ورد
قیمت ۱۲۰۰۰ تومان

بیشتر بخوانید
گزارش پایانی کارورزی (2) | کارورزی سرا | www.karvazisara.ir

کارورزی کارورزی 2

گزارش کارورزی (۲) دبیری علوم اجتماعی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل گزارش پایانی کارورزی (۲)
مقطع کارشناسی
رشته دانشجوی دبیری علوم اجتماعی
قیمت ۱۰۰۰۰ ت
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۲

بیشتر بخوانید
طرح های کارورزی (2)

کارورزی کارورزی 2

گزارش کارورزی (۲) ویژه دانشجویان ملعم

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل گزارش کارورزی (۲) ویژه دانشجویان ملعم
مقطع کارشناسی
رشته تربیت معلم – معلمی
قیمت ۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
فعالیت وگزارش کارورزی (2)

کارورزی کارورزی 2

فعالیت وگزارش کارورزی (۲) رشته راهنمائی و مشاوره

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل فعالیت وگزارش کارورزی (۲) رشته راهنمائی و مشاوره
مقطع کارشناسی
رشته راهنمایی و مشاوره
قیمت ۱۰۰۰۰ ت
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۵۰

بیشتر بخوانید
گزارش کارورزی 2 ( طراحی فعالیت های آموزشی )

کارورزی کارورزی 2

گزارش کارورزی ۲ ( طراحی فعالیت های آموزشی )

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل گزارش کارورزی ۲ ( طراحی فعالیت های آموزشی )
مقطع کارشناسی
رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
قیمت ۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۵

بیشتر بخوانید
کارورزی 2 (تمرین معلمی)

کارورزی کارورزی 2

کارورزی ۲ (تمرین معلمی)ویژه دانشجویان تربیت ملعم

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل کارورزی ۲ (تمرین معلمی)ویژه دانشجویان تربیت ملعم
مقطع کارشناسی
رشته آموزش ابتدایی
قیمت ۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۴۰

بیشتر بخوانید