تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

برچسب: تمرین معلمی رشته الهیات

گزارش پایانی کارورزی (2) | کارورزی سرا | www.karvazisara.ir

کارورزی کارورزی 2

گزارش کارورزی (۲) دبیری علوم اجتماعی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل گزارش پایانی کارورزی (۲)
مقطع کارشناسی
رشته دانشجوی دبیری علوم اجتماعی
قیمت ۱۰۰۰۰ ت
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۲

بیشتر بخوانید
طرح های کارورزی (2)

کارورزی کارورزی 2

گزارش کارورزی (۲) ویژه دانشجویان ملعم

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل گزارش کارورزی (۲) ویژه دانشجویان ملعم
مقطع کارشناسی
رشته تربیت معلم – معلمی
قیمت ۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
فعالیت وگزارش کارورزی (2)

کارورزی کارورزی 2

فعالیت وگزارش کارورزی (۲) رشته راهنمائی و مشاوره

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل فعالیت وگزارش کارورزی (۲) رشته راهنمائی و مشاوره
مقطع کارشناسی
رشته راهنمایی و مشاوره
قیمت ۱۰۰۰۰ ت
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۵۰

بیشتر بخوانید
گزارش کارورزی 2 ( طراحی فعالیت های آموزشی )

کارورزی کارورزی 2

گزارش کارورزی ۲ ( طراحی فعالیت های آموزشی )

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل گزارش کارورزی ۲ ( طراحی فعالیت های آموزشی )
مقطع کارشناسی
رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
قیمت ۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۵

بیشتر بخوانید
کارورزی 2 (تمرین معلمی)

کارورزی کارورزی 2

کارورزی ۲ (تمرین معلمی)ویژه دانشجویان تربیت ملعم

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل کارورزی ۲ (تمرین معلمی)ویژه دانشجویان تربیت ملعم
مقطع کارشناسی
رشته آموزش ابتدایی
قیمت ۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۴۰

بیشتر بخوانید
کارورزی 2

کارورزی کارورزی 2

کارورزی ۲ (تمرین معلمی) ویژه فرهنگیان

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل کارورزی ۲ (تمرین معلمی)ویژه فرهنگیان
مقطع کارشناسی
رشته دبیری الهیات و معارف اسلامی
قیمت ۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۷

بیشتر بخوانید