تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

برچسب: ، کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم ، کارورزی 1تربیت معلم

چارچوب تهیه طرح آموزشی شيمي به همراه مثال

کارورزی کارورزی 4

گزارش کارورزی ۴ (دبیری شیمی) عناصر طبیعی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

عنوان :گزارش کارورزی شماره۴ (دبیری شیمی) عناصر طبیعی

تعداد صفحه : ۸۰

نوع فایل : ورد قابل ویرایش

دبیری شیمی

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی آثار و پیامدهای رعایت حجاب|کارورزی سرا | www.karvarzisara.ir

کارورزی

کارورزی۴ رشته معارف اسلامی موضوع : حجاب دوره اول متوسطه

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نوع فایل :کارورزی۴ رشته معارف اسلامی موضوع : حجاب دوره اول متوسطه

قیمت :۱۵۰۰۰ تومان

رشته :رشته معارف اسلامی

تعداد صفحه : ۲۴ صفحه

بیشتر بخوانید

کارورزی کارورزی 4

کارورزی ۴ ناهمواری های ایران پایه چهارم ابتدائی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

پژوهش حاضر از نوع درس پژوهشی و به صورت کیفی انجام شده که حاصل تلاش اعضاء گروه در جهت بهبود فعالیت های آموزشی و یادگیری درس جغرافیا با عنوان نا همواری های ایران (سرزمین های بلند ) می باشد.

بیشتر بخوانید

اقدام پژوهی

اقدام پژوهی : چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم

ارسال شده توسط کارورزی سرا

عنوان :چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم

فایل ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه :۱۸

بیشتر بخوانید
گزارش کارورزی 1

کارورزی کاورزی 1

گزارش کارورزی ۱ ویژه دانشگاه فرهنگیان

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل نام فایل گزارش کارورزی ۱
مقطع کارشناسی
رشته علوم تربیتی – تربیت معلم
قیمت ۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۴۵
مقطع کارشناسی
رشته علوم تربیتی – تربیت معلم
قیمت ۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۴۵

بیشتر بخوانید
بسته کامل کاورزی 1 و 2 دانشگاه فرهنگیان

کارورزی کاورزی 1

گزارش کارورزی۱ رشته آموزش کودکان استثنایی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل گزارش کارورزی۱
مقطع کارشناسی
رشته آموزش کودکان استثنایی
قیمت ۱۰۰۰۰تومان
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۸۰

بیشتر بخوانید
مجموعه گزارشات کارورزی ۱

کارورزی

گزارش کارورزی ۱ رشته آموزش کودکان استثنایی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل مجموعه گزارشات کارورزی ۱
مقطع کارشناسی
رشته آموزش کودکان استثنایی
قیمت ۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۴۰

بیشتر بخوانید
کارورزی دبیری زبان و ادبیات فارسی

کارورزی

گزارش کارورزی دانشگاه فرهنگیان

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل گزارش کارورزی دانشگاه فرهنگیان
مقطع کارشناسی
رشته تربیت معلمی – معلمی
قیمت ۱۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۷۰

بیشتر بخوانید
گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

کارورزی کارورزی 2

گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته دبیری – معلمان
قیمت ۱۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۷

بیشتر بخوانید
گزارش کارورزی 1

کارورزی کارورزی 2

گزارش کارورزی ۲ برای دانشجویان معلم( مدرسه دخترانه )

ارسال شده توسط کارورزی سرا

نام فایل گزارش کارورزی ۲ برای دانشجویان معلم( مدرسه دخترانه )
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته دبیری – معلمان
قیمت ۱۲۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید