تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

پروژه ( کارنمای معلمی ) دبیری

کارورزی سرا پروژه ( کارنمای معلمی ) دبیری
پروژه ( کارنمای معلمی ) دبیری ادبیات فارسی

پروژه ( کارنمای معلمی ) دبیری

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

عنوان : پروژه ( کارنمای معلمی )

نوع فایل : Word قابل ویرایش

رشته : دبیری ادبیات فارسی

پروژه ( کارنمای معلمی )

چکیده کارنمای معلمی :

دیروز : به معلم نگاه الهی وجود داشت و در همه جا معلمی، شغل انبیا به شمار می رفت.

معلم الگوی اساسی جامعه به شمار می آمد و معلمان منزلت شغلی نسبتاً خوبی در جامعه داشتند، معلمان عاشق و دلسوخته و فداکار شناخته می شدند.

دخل و خرج با همان حقوق اندک با هم کنار می آمدند و معلمان با سیلی صورت خود را سرخ نگه می داشتند.

معلم نماد مطالعه و کتاب بود و در تزریق روحیه ایثار و فداکاری از معلمان به عنوان الگو یاد می شد.

معلم الگو ، معلم عاشق، معلم فداکار و معلم با همه ی صفت های خوب.

   امروز : آرام آرام معلم را با ساختارهای نامناسب به حاشیه رانده ایم نقش اساسی اش را از او گرفته ایم دیگر بیشتر جوانان ما گروه مرجع خود را تغییر داده اند چراکه هنرمندان و فوتبالیست ها از راه رسیده اند.

تبلیغات و رسانه های نوظهور دیگر کمتر فرصتی برای حضور معلمان فراهم می سازند و جامعه با چشم دیگری به معلمان می نگرد. 

به نظر می رسد افراد دیگری نماد گذشت و فداکاری و ایثار و افتخار آفرینی شده اند و نگرش جامعه به معلمان تغییر یافته است. امروز اگر از نقش دیروز معلم یاد می شود در حد سخنرانی و شعار و … آن هم در ایام خاصی است.وعملا حتی رتبه ی عالی فرهنگیان بازنشسته رابا ۳۰سال سوختن وساختن حذف می کنند وکسی به فکر آنان نیست.

امروز الگوهای ما مانده اند و کوهی از قسط و قرض. امروز مسافرکش معلم، بساز بفروش معلم، مغازه دار معلم، بنگاه معاملات ملکی دار معلم، بازاریاب معلم، … شاید ظلمی را که امروز به معلمی می کنیم، فردا فرزندانمان ما را بازخواست کنند که چرا این گونه برخورد نمودیم؟ اما به راستی به آیندگان چه خواهیم گفت.

عنوان                                              فهرست مطالب                                            صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۷

فصل اول

شرح تجارب تحصیلی دردروره اموزشی تربیت معلم

انتظارات……………………………………………………………………………………………………………………….۸

تجارب زیسته دردانشگاه………………………………………………………………………………………………۱۱

تحلیل رخدادهای واقع شده درفرایندتحصیل………………………………………………………………..۱۷

دانش ارائه شده……………………………………………………………………………………………………………۱۹

دانش موردقبول………………………………………………………………………………………………………….۲۳

فصل دوم

تشریح معلمی کردن خوددرآینده

چگونه معلمی کردن خوددرآینده…………………………………………………………………………………..۲۴

باورهای یادگیری وآموزش…………………………………………………………………………………………….۳۰

نظریه های مبنای برای معلمی کردن………………………………………………………………………………۳۵

آرمان های معلمی………………………………………………………………………………………………………….۴۹

چالش های عمل معلمی درموقعیت واقعی………………………………………………………………………..۵۱

فصل سوم

چگونگی مواجه باچالش های معلمی درعمل…………………………………………………………………….۵۵

تعدات حرفه ای دانشجو معلم………………………………………………………………………………………….۶۱

تعهدات حرفه ای دانشجو………………………………………………………………………………………………..۶۱

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

 

 

نام فایل پروژه ( کارنمای معلمی )
مقطع کارشناسی
رشته دبیری ادبیات فارسی
قیمت
۱۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۶۲
RIAL 150,000 – خرید

  • سپتامبر 2, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است